top of page

JEANETTE

March 23, 2018

Mange tolker islam til at en skal slå sine barn til lydighet og ydmykhet. Med slik vold skal barn lære å be den muslimske bønnene, lese koranen, adlyde foreldrene og ikke slippe tvilen til.

 

Tvil kan lede til frafall etterfulgt av dødsstraff for blasfemi. Det er strengt forbudt. Foreldrene er ansvarlig for bokstavelig talt å banke den religiøse indoktrinering inn i barna.

I debatt med mennesker som ikke har sluppet til tvilen, logikken og kunnskap om denne indoktrineringen, er forsvaret at «Du skal såre muslimer».

February 22, 2018

Barna på «ferie» blir indoktrinert i primitive kulturer hvor det verken finnes barnerettigheter, menneskerettigheter, fungerende rettssystem eller rettferdighet. Det finnes derimot voldelige religiøse skoler, kvinneundertrykkelse, fattigdom, urettferdighet og korrupsjon. 

 

På denne «ferien» lærer barna å bli integrert i mange av de verdiene som sendte foreldrene til Norge. I denne «ferien» lengter disse hjelpeløse barna etter sine norske rettigheter og friheter. Noen av dem glemmer å snakke norsk. Noen blir tvangsgiftet. Noen bli voldtatt. Noen blir banket til vanvidd. Noen blir drept. Alle blir glemt.

February 19, 2018

En vare som setter bedriftens troverdighet på spill, drar også ned verdien på andre varer i butikken og blir derfor trukket vekk fra markedet – og makulert.

 

Dette er å betegne som «æresdrap», og forklarer hvorfor et begrep som «skamdrap» ikke får gjenklang i disse miljøene. Æresdrap beviser ovenfor alle i markedet at en driver en seriøs butikk og tar forretningsloven om å levere lydige og pliktoppfyllende jomfruer etter forespørsel, på største alvor. Salg av disse produktene er det viktigste.

February 06, 2018

Jeg lærte at kjærlighet var en synd. En skulle adlyde sine foreldre og elske gud høyere enn alt annet. Søster, bror og alle disse andre familierelasjon-navnene skulle avkrefte enhver mistanke om muligheten for vennskap, for forelskelse og synden om «zinah» (sex utenfor ekteskap).

 

Sex utenfor det arrangerte ekteskapet. En kan kun kalle noen ved deres navn når en «respektabel» relasjon var etablert. Derfor er vi alle hverandres bror og søster.

December 30, 2017

Som en ex-muslim faller det meg ytterst sjeldent inn at noen i politikken på venstre side "kunne synke enda lavere".

Når en har opplevd urett i form av kvinneundertrykkelse, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og drapstrusler av sine egne som opererte grunnet religiøs og sosial kontroll, så kommer ikke den vestlige sosiale kontrollen som noen sjokk. Folk er like villig til å jakte de dem selv velger å stemple yttre høyre krefter, islamofobe, invandringsfiendlige eller "rasister", som muslimer er villig til å jakte på de dem selv velger å stemple som "æreløse, kjettere, skamløse, blasfemikere, rebelske, horer/selvstendige kvinner.

Skriv en fengende tittel...

January 01, 2020

Hva handler elementet om? Hva gjør det interessant? Skriv en fengende beskrivelse for å fange besøkendes oppmerksomhet..

December 18, 2017

Vennskap mellom kjønnene er ikke tillatt og heller ikke forelskelser og kjæresterier. Foreldrene skal bestemme hvem barna skal giftes bort til, så naturlig nysgjerrighet mellom kjønnene er tabu og straffes med stempler for umoral og sosial utstøtelse av foreldrene, fra fellesskapet. Å finne seg selv straffer hele familien. 

 

Gutter får friere tøyler til å utforske sex med jentene som lar naturlig nysgjerrighet ta over. Samfunnet straffer ikke familien til guttene så strengt...

 

December 02, 2017

De som følger ex-muslimer har veid islam og sett dens spor i ukulturen. De har forstått at ingen midler for å integrere kulturen kan endre de religiøse muslimene. Fordi disse muslimene har sin tro i islamsk lov, som har prioritet. I islamsk lov er det dødsstraff for å kritisere at 2+2=5

 

Men de som følger  de "sekulære muslimene" har den samme opptreden som de "sekulære muslimene". De kan overtale seg selv til at hijab er et frihetssymbol fordi ei «skamløs» kvinne bærer den...

 

November 22, 2017

Jeg vet hva det er å oppleve utenforskap i samfunnet og i sitt eget hjem. Hvordan det er å bli nektet norske rettigheter og bli dumpet i foreldrenes hjemland for å få lydighet banket inn. Hvordan det er å bli tvangsgiftet til en voksen når en selv er barn. Hvordan det er å få barn før en selv har fylt 18 år.

 

Jeg vet også hvordan det er å ofre alt for friheten. Hvordan det er å måtte ta beslutningen om at det er livsviktig å ofre sine egne, deres status, deres rykte og deres ære. Jeg vet hvordan det er å stå alene og starte på nytt fra bunnen. Uten tilhørighet, uten venner, uten moralsk støtte.

 

November 22, 2017

Jeg er levende eksempel på at islam kan trosses.

At det er mulig å ha mot i brystet. For jeg ser på islam som en demning. En demning som presser og trykker vannet vekk fra sin natur. Undertrykker den fra virkeligheten sin. Demningen som har holdt vannet stille og stagnert det så vannet har råtnet i 1400 år. Men det stille vannet er tungt med høyt trykk. Vannet har slått sprekker i demningen så noe av det undertrykte vannet renner ut. Og det renner med kraften til all tyngden bak seg. Det renner seg renere og renere. Og jo flere ex-muslimer jo mer vil demningen briste, jo mer kraft vil vannet renne med og jo renere vil det bli.

 

Foreldrene mine skjelte meg ut med stempler de fryktet. De sa dem først så det aldri kom til at samfunnet skulle gjøre det. For hvis samfunnet gjorde det, ville familien bli sosialt svartmalt som de æreløse. De vanæret. De mindreverdige som ikke evnet å kontrollere sine barns seksualitet. Kontroll og maktspillet kan ikke spilles uten de lydige. De fredelige muslimene som praktiserer islamske æreskoder i frykt for de fredelige muslimene. De som siterer vers fra koranen og hadither for å holde barna rene fra berøring av kjærlighet, nysgjerrigheten om seksualitet, undringen om lyst og den livsfarlige vennskapen mellom kjønnene som kan umyndigjøre maktens krav. 

 

October 16, 2017

Når jeg tenker tilbake på denne religiøse narsissismen hvor barn er bare en utvidelse av deg selv og selvstendighet er haram, lurer jeg på om politikere er klar over dette. 
De som støtter ideologier som forbyr kjæresteforhold og barn utenfor ekteskap. Også hvor kvinner ikke har rett på skilsmisse i mens mannen kan ha fire koner. Ideologier som anser norsk lov underdanig moskélov. Ideologier som gjør ubetinget kjærlighet om til narsissisme. 

 

September 19, 2017

Mediene velger å fremme hijabkledde som forbilder. Mediene unngår konfrontasjon med de lærde og imamene som undertrykker muslimene. Mediene lar unge jenter være ansvarlig for å definere et totalitær og patriarkalsk system som fritt og personvalgvennlig. Det er også mediene som sprer hat mot alle som står opp mot imamenes undertrykkelse.

 

Hovedstrømmedier utsetter unge jenter med hijab for mer vold og stress fra folket ved å trykke dem til å forsvare all urett de opplever. Og stempler dem som rasister og muslimhater hvis de våger å tale sannheten.

 

September 13, 2017

Unge nordmenn har friheten. Friheten mange døde for. Friheten som kom med en dyr pris. At den friheten er truet av islamister og jihadister på likt alvor som den var truet av nazister, er ikke så nøye. At Europa ikke vet hvordan de skal takle drap, voldtekter og terrortrusselen fra ekstremismen som spres via moskeer, er ikke så nøye. At denne ekstremismen er underkastelse til Koranen og hadither, er ikke så nøye. Så da forsvinner friheten, muligheter for å reise rundt i verden, oppleve spennende kulturer og lære mye nytt.

 

September 09, 2017

Våre politikere har gitt innvandrere mer friheten til å dele ut rasismestempler for å være respektløs mot sine døtre og det har blitt mer tvangsekteskap. Våre politikere har gitt støtte til hijab og det har blitt mer segregering og polarisering.

 

La oss kalle ting ved riktig navn. Islamofobi, rasisme og høyre ekstremisme, alt dette betyr en ting. Det betyr blasfemi. Og for å få til integrering må en ....

 

September 03, 2017

Jeg kan islam og jeg vil heller være i strid med den enn å frykte den slik mange av våre politikere og mediene gjør. For jeg var en gang ei ung muslimsk jente. 

 

Og jeg ønsker at de småe jentene skal få ytre sine preferanser om glitter, farger, gutter, verdier og alt annet som betyr frihet og fred.

 

Vi beskytter ideologier som vil avskaffe demokrati

September 02, 2017

Når en politiker som Sylvi Listhaug kritiserer en hatpredikant som taler med to tunger bør hun feires. Når hun undersøker konsekvenser i områder hatpredikanter har stor innflytelse, bør hun prises fremover å bli mistenkeliggjort, latterliggjort og klandret for å gi nazister næring.

 

Let it rain!

July 09, 2017

Noen må være den første dråpen. Jeg falt i 1997. I 1999 fortalte jeg åpent ifra om det. Jeg har lurt lenge på hvor det blir av regnet. Men nå har det begynt å regne. Flere gjør opprør mot kvinneundertrykking, tvangsekteskap, segregering og kyskhetskultur. Flere står opp i mot islam. 

 Ikke frykt! Du er ikke alene! Let it rain!

Verdirasisme

February 15, 2017

Det er viktig at vi står opp for våre frihetsverdier. Det er ikke vi som skaper rasisme og intoleranse, men religioners altoverskyggende makt – og her kan ingen påstå at religionene er like. Muslimer kan således bruke religion som unnskyldning for å diskriminere våre verdier.

Den svarte skriften

August 23, 2016

Din niqab forteller meg:

Jeg er underdanig menn. Jeg har ikke lov til å si nei til sex i ekteskap. Mannen min har rett til å slå meg og mine barn. Jeg har ikke rett til å velge min egen partner. Jeg er skapt for å tjene muslimske menn. Muslimske menn fortjener jomfruer. Muslimske menn fortjener jomfruer i himmelen mer enn meg. Jeg støtter voldtekt av frie mennesker. Jeg støtter voldtekt av barn (se til Muhammeds liv og slavemarkedene til Den islamske staten). Jeg er imot seksuell lavalder (sist ut Tyrkia). Jeg støtter mord av de vantro. Jeg er imot norsk lov for jeg setter ingen lov over sharia (men jeg følger norsk lov i det åpne, sharia i det stille). Jeg er en slave for hadithene som jeg underkaster meg av fri vilje. Jeg er lydig ( i det stille) overfor all urett utført av muslimer mot ikke-muslimer. Sex er syndig. Kjærlighet er syndig. Frihet er syndig....

De utstøtte versus hyklerne

September 17, 2016

Politikere i Norge. Dere som har bestemt at integrering ikke skal følges av tydelige verdikrav. Dere som nekter for eksistensen av parallelle samfunn. Dere som nekter å fremme kritikk mot kontrollerende religion og slik gir dens tilhengere bistand til å radikalisere og ødelegge mennesker. Dere som kjæler med kvinneundertrykkelse og sprer holdninger om å vise toleranse overfor dem som mangler den samme toleransen ovenfor oss andre: Dere er ikke bra nok for oss. Dere er ikke verdige oss. «Vi er for bra for dem», som onkel og hans likes mantra lyder.

Åpent brev til Hadia Tajik

May 13, 2015

Jeg skal innrømme med en gang at jeg er sint. Men jeg håper alle, også du Hadia Tajik, tilgir den sinte tonen i dette åpne brevet. Jeg har også merket meg at du Tajik sjelden eller aldri blir kritisert for noe i offentligheten, du er den «veldig, flinke, pene og fremadstormende unge damen med innvandrerbakgrunn». Og ja, du er både flink, pen og dyktig! Men du er også en rollemodell, en viktigrollemodell, derfor er ditt svar av største betydning.

Mitt spørsmål er såre enkelt: Kan muslimske jenter nå ekte ikke-muslimer eller er det bare narrespill? Er det sære regler for kun deg som får sin kjærlighet, kjærlighet som er strengt forbudt for alle andre muslimske jenter?

- Jeg ville ha fokus på forskjellsbehandlingen muslimske jenter opplever

June 12, 2015

  - Når man prøver å legge ansvaret på tradisjonen, er det som å forsøke å kappe hodet av monsteret, og så kommer det hele tiden nye hoder. Skal man finne hjertet til monsteret, er det dessverre snakk om religiøse ledere som forteller folk at det er dette Gud vil. Man får ikke tatt et oppgjør med det, fordi det er religion. Og resultatet er at jenter lider.

Faten trenger vår støtte

January 31, 2016

Jeg har ventet lenge på at sterke muslimske kvinner skal ta til ordet mot islamsk stahet, den urett og arrogansen med krav om å følge bokstavtro tolkninger av islam som fjerner harmoni mellom kjønnene og fellesskap mellom forskjellige tro. Tolkninger som oppfordrer til, drap, vold og jihad mot alle som er uenig. Fjerner friheten for personlig uttrykk og friheten til å ta egne valg. Fjerner rett og slett retten til egne meninger og individualitet. Medmenneskelighet blir unødvendig når det forlanges enighet fra alle og alle lever under andres kontroll. Slike tolkninger resulterer i kaotiske samfunn som sliter med utvikling og økonomisk vekst. Moskeene og islamske kulturer motarbeider integrering konsekvent og intenst...

Jeanette fikk møte Hadia Tajik

June 11, 2015

.

Vi lever tvert om i et norsk samfunn som forsømmer ungdommens rettigheter. Hvordan har det seg at muslimske jenter må lese koranen, gå med slør, ikke ha kontakt med gutter, ikke delta i svømming på skolen, eller noen som helst form for normal ungdommelig aktivitet (der begge kjønn er tilstede) og ikke skjønner at de kan være i ferd med å bli giftet bort?

Er det å holde jenter bort fra gutter og ikle dem slør for å ta vare på jentene? Er det en fremgangsmåte for at jentene skal utvikle sine egne interesser? Faller det ikke de samme jentene inn at de kan bli brukt som visum til Norge? Eller utnyttet på annet vis, iscenesatt av sine egne.

Kjære Solveig, Anders, Torbjørn – og «Fatima»

November 18, 2014

  Når jeg nå ser at «Fatima» velger å være anonym om det hele, skammer jeg meg over hvordan norske politikere har håndtert tvangsekteskapssaken. Selv er jeg så skadet av overgrepene at jeg ikke klarer å bidra til fellesskapet med annet enn å gi av mitt indre.

Vanæret kontra status som helt

December 20, 2005

Da min mor kom til Norge for ca 30 år siden, gikk hun vestlig kledd og jobbet. I dag er hun hjemmeværende og ikler seg tradisjonelle klær og slør. Jeg frykter at i årene som kommer vil de kvinnefiendtlige kreftene få enda sterkere grep om majoriteten av muslimske jenter og kvinner i Norge. Derfor trenger vi å få faktiske forhold på bordet, ikke propaganda.

R-E-S-P-E-K-T, brøler Harald Eia midt i beste sendetid

November 07, 2005

Skal vi i Vesten innlemme kulturer som er konstruert for å ha kontroll over andres liv? Foreldre som skal kontrollere hvem barna skal giftes bort til. Som skal kontrollere utdannelse og yrkesvalg for sine barn også, fordi barna skal være lydige ovenfor foreldrenes ønsker. Mannen skal ta avgjørelser for kona, som hun skal ”respektere”. Graden av krenkelse av menneskerettigheter er groteske. Kvinnens seksualitet er innlemmet i denne ukulturen på en stygg måte. Ordet ”voldtekt” heter (direkte oversatt) ”æresran” på urdu. I det norske samfunnet kan jeg miste min ære hvis jeg lyver, stjeler, bedrar osv. Men i Pakistan kan både jeg og resten av familien miste ære dersom jeg blir voldtatt. Men det finnes jo unntak: Blir jeg voldtatt av ektemannen som er utvalgt av foreldrene mine, er det ikke lenger ”æresran”. For da tilhører både min ære og seksualitet han, og da tar han bare noe som rettmessig er hans. Og siden dette ikke gjelder bare ett hjem, men alle, altså hele samfunnet, så er det umulig å bryte med denne levemåten. 

Avslører imamene

February 02, 2002

Imamene;

Dersom hun gifter seg med en ikke-muslim, er hun en frafallen og vil derfor straffes i evig tid i helvete

Bare muslimer inngår ordentlige ekteskap. 

Norske barn vet ikke hvem deres fedre er fordi Norge er et seksuelt umoralsk samfunn.

En hustru må gi etter for mannens vilje.

Begge imamene fordømmer tvangsekteskap og bruk av vold - men erkjenner at begge deler er ganske utbredt.

Å GIFTE BORT EN PERFEKT VARE

February 28, 2001

I Pakistan er ei jente til for å giftes bort. Der jeg kommer fra i Pakistan fungerer det slik at jo bedre vare, dess mindre medgift må foreldrene hennes betale ektemannen og hans familie. Å være tynn er et skjønnhetsideal. Uten denne ”skjønnheten” frykter foreldre at de ikke klarer å gifte bort datteren til en ”fin” familie..

Please reload

bottom of page