top of page

EX-MUSLIMS OF NORWAY

Ex-Muslims of Norway består av tidligere muslimer, ateister, fritenkere, humanister og agnostikere som tar et standpunkt for universelle rettigheter og sekularisme. Vi er først og fremst et talerør for ex-muslimer av ulike opprinnelse og nasjonalitet her i Norge.

 

Vi er en ateistisk, sekulære og humanistisk protestbevegelse av tidligere muslimer. Vi vil normalisere aksepten av å forlate Islam (apostasi) og kritisere Islam (blasphemi) i hele verden.

 

Ex-Muslims Of Norway er en del av den globale Ex-Muslims-bevegelsen som er en global opprørsbevegelse som ønsker å påpeke problemene med islam og dens ideologi. Vi ønsker å bidra til opplysning og åpne veier for fritenkning, kritikk, spørsmål, kunnskap og forskning når det gjelder islam.

 

Norske ex-muslimer ble etablert for å gi stemme til ex-muslimer, fremme våre rettigheter, likestilling, menneskerettigheter og nødvendigheten av sekularisme, fremme normalisering av religiøs dissens og islamkritikk.

 

Vi kaller oss eks-muslimer fordi vi er ikke ferdig med islam før den islamske mentaliteten er modernisert eller Islam blir kastet i historiens søppelkasse ? Islam lever ikke i samtiden.

 

Det er også veldig viktig at vi ikke snur ryggen til våre medsøstre og brødre som fortsatt lever under et islamsk styresett, samfunn, miljø og familie som er blitt indoktrinert, fratatt sine grunnleggende friheter og rettigheter.

Vi lever i en opplysningstid hvor informasjon skaper, fremmer og utvikler humanisme også i muslimske miljøer. Vi tror at dette i sin tur vil gi et enda mere desperat behov for støttesystem for ex-muslimer.

Vi representerer utallige andre som ikke kan stå fram åpent som ex-muslim på grunn av truslene som vi som 'frafalne "- kan motta.

 

I 13 muslimske land det er fortsatt dødstraff for å forlate islam. Blasfemi og apostasi knyttes sammen i den muslimske verden og blasfemi er en kriminalitet i alle muslimske land i dag. Islam kritikken og apostasi fortsatt et tabu og har store konsekvenser som resulterer i drap, vold, trusler, forfølgelsse, utfrysning og diskriminering i muslimske miljøer her i Vesten.

 

Vi, Ex-Muslimer i Norge forsvarer individets rett til apostasi og blasfemi.Vi vil motvirke isolasjonen og diskrimineringen overfor Ex-muslimer ved å fremme fellesskap og støttenettverk.

 

Religion må være en privatsak for hvert enkelt individ og deretter tilpasse seg demokratiet og dagens moderne verdier.

 

Vi vil gi opplysninger om den islamske ideologiens "hellige skrifter", teologi, kultur og ukultur fra selve islamske kilder for å avsløre brutaliteten, urettferdigheten og undertrykkelsen med denne religionen for å skape et sunt og opplyst samfunn og for å bidra til å åpne veien for auto reformasjon. Eneste måten å reformere islam er å reformere mentaliteten av muslimer.

 

I dagens verden skjer det grusomheter, urettferdighet, undertrykkelse og drap i islams navn, mens majoriteten av muslimene forholder seg stille og ikke gjør noe opprør av større betydning.

Islam bør utfordres, kritiseres og latterliggjøres akkurat som alle andre religioner og ideologier.

 

Som en del av vår oppgave er å heve stemmene og ideer om ex-muslimer, så tilbyr vi kunnskap, erfaring og en nyansert og kritisk innsikt om islam fra tidligere muslimer.

 

  Vi ser at vi Ex-Muslimer har veldig viktig rolle i kampen mot ekstremisme og       terror. Samtidig vi ser viktigheten av vår rolle for individets frihet, likestilling, integrering, bevaring av moderne verdier og å skape fred i verden.

 

  VI ER I MOT:

 • Vi er imot all form for umenneskelige handlinger, diskriminering og overgrep som skjer i navn av religion og tolereres i navn av kulturrelativismen.

 • Religiøse skikker, regler, seremonier eller aktiviteter som er uforenlige med eller krenker andres rettigheter og friheter.

 • Restriksjoner på betingelsesløs frihet for kritikk og uttrykk ved hjelp av såkalte religiøse 'hellighet'.

 • Innblanding av noen myndighet, familiemedlemmer, slektninger, eller offentlige myndigheter i de private livene til kvinner og menn og deres personlige, emosjonelle, seksuelle relasjoner og seksualitet.

 • Enhver form for økonomiske, materielle eller moralsk støtte av staten eller statlige institusjoner til religion og religiøse aktiviteter og institusjoner.

 • Alle former for religiøs skremsler og trusler.

 • Kjønnslemlestelse av jenter og forhudslemlestelse av gutter.

 • Tvangs, arrangert og frivillig tvangs ekteskap.

 • Barnehijab og burqa

 • Segregering av kjønnene.

 • Flerkoneri

 • Blasfemilovene

  

  VI STÅR FOR:

 • Yttringsfrihet, likestilling, menneskerettigheter.

 • Trosfrihet, humanisme og ateisme.

 • Frihet til å kritisere religionen, guden, profeten eller uansett ideologi.

 • Separasjon av religion fra staten og juridiske og utdanningssystemet.

 • Avskaffelse av all restriktive og undertrykkende kulturelle og religiøse skikker som hindrer og motsier kvinnens uavhengighet, fri vilje og likestilling.

 • Beskyttelse av barn fra manipulasjon og misbruk av religion og religiøse institusjoner.

 • Integrering

 • Norske verdier og kultur

 

Ex Muslims of Norway vil delta i offentlige debatter via avisinnlegg, åpne konferanser, intervjuer i media, egne arrangementer for å fremme likestilling, integrering, ytringsfrihet, menneskerettigheter, normalisering av frafall og kritikken av islam. I fremtiden vil vi i tillegg publisere brosjyrer og andre publikasjoner med opplysningsformål for å fremme våre saker/standpunkter.

 

TAKKER FOR ALL STØTTE!

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret om EX-MUSLIMS OF NORWAY

 

HOMEPAGE FACEBOOK YOUTUBE TWITTER INSTAGRAM

bottom of page