top of page

 Walid Al-Kubaisi

Linda Noor forsøker å tåkelegge hijabdebatten

March 04, 2017

Islam opplever en krise for islam som alle andre tradisjonelle kulturer er i konflikt med modernismen. Krigen fortsatte siden Napoleon erobret Egypt. Islamisme er en reaksjon på modernismen i islams verden. På grunn av denne krisen som islam nå opplever, kommer vi i fremtiden til å oppleve at mange kulturelle og religiøse konflikter vil dukke opp, ikke bare hijab, burqa og burkini.

Vi opplever at hijaben blir religiøst legitimert under begrepet religionsfrihet. Vi ser hvordan hijaben blir legitimert av tolerante islamovenstre under den individuelle frihets navn.

Eit vitnemål mot hijab

February 22, 2017

Det har ei historie. Profeten Muhammed ? gud velsigna han, og dykk òg ? inviterte folk til ein bryllaupsfest i profetens hus. Han serverte folk mat. Dei unge muslimske mennene som var på festen, snakka med profetens koner, Aysha og Hafsa. Dei unge mennene åt og ville bli sitjande. Dei ønskte ikkje å gå heim att. Det var meir interessant å snakka med konene. Dette såra profeten.

Etter denne hendinga synte Gud seg, og i eit nytt vers i koranen gav profeten ordre om å laga eit forheng, å hengja ei gardin mellom menn og kvinner. På arabisk heiter gardina hijab.

Hijab vart brukt av kjende fridomskjemparar som skjellsord for kvinnas klesdrakt som dekkjer hår og kropp og isolerer henne frå samfunnet. Målet var å mobilisera muslimane mot klesdrakta som segregerte kvinnene.

Islam-debatten ødelagt etter 22. juli

July 03, 2015

  Etter 22. juli ble offentligheten kapret av venstreradikale debattanter, eller debattanter som hører til institusjonelle antirasister. De skapte en konsensus som ligner på et mediesystem som har immunitet mot reform og endring, slik at man kan bli stemplet som islamofob, rasist, eller bli tatt for å være muslimhater om man sier «jeg liker ikke islam» eller «jeg liker ikke hijab.» 

Norge har ingen erfaring med integrering

June 22, 2016

Nå har jeg vært i Norge i 30 år. Det har vært 30 år med rop om integrering og debatter om ytringsfrihet og islam. I stedet for at debatten løser et problem, har den gjort det hele mer innviklet. For debatten tar utgangspunkt i at muslimer er religiøse vesener, at de ikke kan tenke som selvstendige vesener. Det er en tabbe. Samfunnet har valgt den religiøse kjernen i innvandrermiljøene som samtalepartnere. I dette miljøet har vi sett radikalisering. Vi ser til og med at tredjegenerasjons innvandrere vil vekke blasfemiparagrafen til live igjen.

Lars Gule, Storhaug og islams krise

February 08, 2016

Då eg las kritikken Lars Gule skreiv om Hege Storhaugs bok Islam. Den 11. landeplage i førre utgåve av Dag og Tid, kjendest det som om mannen hadde lese boka på same måte som ein les menyen på ein restaurant, for å velje den «retten» han likar.

Han saknar ei akademisk, seriøs og metodisk tilnærming til stoffet, og han stolar absolutt på den akademiske metodiske tilnærminga. Men vi har erfart at akademikarar òg kan bomme.

Jødar og muslimar

December 14, 2016

Ei av dei viktigaste forteljingane i den islamske tradisjonen som fortel om kor vonde jødane har vore mot muslimane, er fortel­jinga der profeten fekk servert mat av ei jødisk kvinne. Maten til profeten var forgifta. Det vert sagt at ei jødisk kvinne slakta ein sau, marinerte han med gift og grilla han. Ho serverte kjøtet til profeten. Han og nokre av disi­plane hans åt kjøtet. Brått ropar profeten: «Sauen sa til meg at han er blanda med gift. Hent den jødiske kvinna!»

  

Er nordmenn vantro?

December 22, 2016

Det er svært alvorlig at en imam som blir invitert til et seminar, har denne nedverdigende holdning om våre medborgere:  Det norske folk som har gitt oss mulighet til å bo i landet, har delt med oss alle rettigheter og friheter, deler med oss brød og framtidens skjebne, respekterer oss og vår tro, men vi belønner dem ved å kalle dem vantro. Den mest nedsettende betegnelse for mennesker som betyr at de er en så skitten vederstyggelighet at de ikke fortjener å leve.

Islamistenes største drøm er å knytte hijaben til religionen islam

September 16, 2016

Katastrofen er at mange intellektuelle støtter på en indirekte måte denne fronten som er ledet av disse to fanatiske lærde: Ved å støtte bruk av hijaben, deres symbol, støtter de islamistene. Med gode hensikter for å støtte religionsfrihet plasserer disse norske intellektuelle seg på samme ståsted som islamistene og påskynder de reaksjonære og kvinneundertrykkende kreftene.

Ytringsfrihet: Et redskap for å løse konflikter

March 21, 2016

Det vil si at en selvoppnevnt elite av debattanter tilbyr mediene å sensurere debatten og delta for å bestemme hvilke tanker og ord som er tillatt å bruke. De vil selv sensurere meninger og sortere ut de meninger som skal få merkelappen «hat». Hvem tør å kritisere islam da, dersom man frykter å bli stemplet som muslimhater? Da blir det ikke frihet til å komme med kritikk. Frihet styrt av frykt er i praksis undertrykkelse.

Hege Storhaug er et ekte barn av Bjørnson og Wergeland

February 24, 2016

— Unge muslimer som kritiserer Hege Storhaug for å være muslimfiendtlig, tar ikke like gjerne avstand fra barnehijab. Hun blir dårlig behandlet av den etablerte offentligheten, mediene og debattanter fordi hun gikk motstrøms, mot konsensus.

Han mener at Aftenposten i større grad burde slippe til Storhaugs støttespillere, han mener hennes kritikere slipper for lett til.

Bra, men ikkje godt nok

August 28, 2014

Det vert såleis for enkelt berre å kritisera ISIS. Appellantane og demonstrantane burde teke for seg alle ekstremistane i denne konflikten. I årevis har no både sjiamuslimar og sunnimuslimar drive ein forferdeleg blodig borgarkrig mot kvarandre som ikkje kan kallast anna enn ekstremisme. Og alle skyt seg inn under religiøs støtte i islam. Ingen tok opp dette under demonstrasjonen. Det er for meg uforståeleg.
Al-Qaradawi er kritisk til ISIL-kalifatet, men han vil sjølv skipa det islamske kalifatet. Kvifor var det ingen som tok opp det under demonstrasjonen? Kalifatet kolliderer med menneskerettane og demokratiet. Eit kalifat er ekstremisme sett i system.

- Gifter seg i Norge for noen timer

January 22, 2012

Kvinnelige og mannlige «bakmenn»
Men hvordan kommer de i kontakt med hverandre rent praktisk? Begge forteller om at imamer har god kjennskap til fenomenet, og at det er noe som sprer seg muntlig i miljøet. Man kommer altså i kontakt med hverandre via bekjente, både kvinner og menn. 

Bakir og al-Kubaisi tror det er en eller flere kvinner som står bak mange av de arrangerte ekteskapene, fordi de kjenner mange andre kvinner og formidler kontakt mellom dem og menn som vil inngå slike ekteskap. Det fungerer som et slags byrå som ikke er registrert, forteller de.

Den norske toleransen

November 20, 2013

Eg har vore i Noreg i om lag tretti år, og eg har aldri opplevd rasisme. Når eg høyrer om opplevingar med rasisme, freistar eg å sjå dei i kontekst. Då oppdagar eg at det ikkje er rasisme det er tale om.

«Vi diskuterte rasisme i dag. Eg vart overraska. Eg er kanskje naiv, men etter eitt år i Noreg har eg ikkje lagt merke til rasisme», sa syster mi til meg etter å ha vore i Noreg i eitt år.

Eg forklarte at rasisme nesten er usynleg, men at vi les om det i aviser og ser kommentarar frå interesseorganisasjonar som tener på rasismesaka. Og dei overdriv.

Den muslimske brorskapen måtte ut

August 21, 2013

Men Egypt ber mange identitetar: islamsk, middelhavskultur, arabisk, koptisk, afrikansk og faraoisk. Men Brorskapen ønskjer berre å framheva éin identitet: den islamistiske sunni-identiteten.

Dette er grunnen til at titals millionar over heile Egypt til slutt sa at nok var nok og tok til gatene for å demonstrera mot Brorskapen og for at dei skulle gje får seg makta.

Alle freistnadene som forsvarsministeren gjorde på å innlema opposisjonen og forsona makta med folket, vart avviste. Populariteten til Brorskapen fall frå 70 prosent før valet til 30 prosent eitt år etter valet.

.

Radikalisering er ikke bare muslimenes skyld

April 23, 2016

Om en franskmann, engelskmann eller danske vil bo i Norge, er jobb og språk nok til integrering.

Men vi som kom fra den muslimske kulturkrets trenger en kulturell modernisering i tillegg til jobb og språk – ellers vil vi fortsette å bo som umoderne minoritet, altså som fremmedlegeme i et moderne samfunn.

Dette ble ikke tatt i betraktning. Er det rart at vi fremdeles, etter så mange år, snakker om manglende integrering og kulturelle konflikter?

Islams eksistens i Europa

February 14, 2016

Då eg las kritikken Lars Gule skreiv om Hege Storhaugs bok Islam. Den 11. landeplage i førre utgåve av Dag og Tid, kjendest det som om mannen hadde lese boka på same måte som ein les menyen på ein restaurant, for å velje den «retten» han likar.

Min jødiske skugge

February 26, 2015

Eg trudde det eg las. Eg såg på jødane som vonde, skriv Walid al-Kubaisi.

Nasjonalist i Wergelands ånd

May 01, 2013

Noreg er eit lite land, og eg trur ikkje andre har trong for å kjenna Noregs storskap. Nei, dei vil hugsa landets litenskap. 

Wergeland – kongen av 17. mai

May 22, 2014

For om lag tretti år sidan budde eg i ein hybel på toppen av ein bakke. Det var mitt fyrste år på Sørlandet og i Noreg. Eg hadde ein vane med å spasera ned til dalbotnen, der bysentrumet ligg, og sitja der på ein benk ved den gamle hamna. Så kom ein gamal mann på over åtti leidd av ein liten hund i band. Hunden gjekk framfor mannen, stoppa ved benken og sette seg. Mannen sette seg på benken ved sida av meg, og vi tala saman kvar morgon.
Mannen fortalde meg om sin fyrste kjærleik, om ei reise til Canada. Han immigrerte, og der sakna han den norske naturen og familien. Han fortalde meg om motstandskampen, som han var med i, om krigsoppgjeret og om Noreg i etterkrigstida.

Farligere enn bin Laden

October 18, 2011

LIV OG LÆRE. Hva har størst påvirkning på Norge: Yusuf al-Qaradawis islamisering eller Osama bin Ladens bomber? Hvem er farligst: Terroristen bin Laden eller den "moderate" al-Qaradawi? I denne analysen av al-Qaradawis liv og lære kritiserer Walid al-Kubaisi to norske religiøse lederes omtale av ham. 

Please reload

bottom of page