top of page
editors-chioce.png

Editors’ Choice Articles

"..But you, in the name of your Allah-u-Akbar commit murder, create misery and subject others to suffering! Tell me truly who is to blame for your misdeeds? Your god who orders genocide, plunder and destruction, or you who do these things in Gods name? Or both?

You, who have spent all your days in brutality and barbarity, have now come out of your desolate deserts resolved to teach, by the blade and by conquest, the worship of God to a people who have for thousands of years been civilized and have relied on culture and knowledge and art as mighty edifices.."
Persian King Yazdgird III, Sassanid, 16–19th November 636 C.E. 

 

The entire Islamic history is about attacks, looting, massacre, conquests, forced conversion, oppression and slavery ever since Muhammad. History proves clearly that companions, caliphs and the followers of Muhammad continued with the same atrocities after his death. 

Anyone with common sense and knowledge of history can realize that the spread of Islam no more than the result of hundreds of years of Islamic terror. 

 

Today, muslims are generally very ignorant about the barbaric history of Islam and how their ancestors became Muslims in the past. The reason behind the denials of historical facts are the lack of knowledge and free speech in the islamic world.There is no doubt about this! 

By Ali Sina

I am often asked, Why I left Islam?. As absurd as it may be, some Muslims cannot even allow themselves to think that leaving Islam is an option, or even possible. They rather think that those who leave Islam are paid Jewish agents than accept the fact that people have freedom to think and some may even think that Islam is not for them. The following are my reasons:

 

Until few years ago I used to think that my faith in Islam was not based on blind imitation but rather was the result of years of investigation and research. The fact that I had read a lot of books on Islam, written by people whose thoughts I approved of and delving into philosophies that were within my comfort zone, emphasized my conviction that I had found the truth. All my biased research confirmed my faith. Just like other Muslims I used to believe that to learn about anything one has to go to the source. Of course the source of Islam is the Quran and the books written by Muslim scholars. Therefore, I felt no need to look elsewhere in order to find the truth, as I was convinced that I have already found it. As Muslims say “Talabe ilm ba’d az wossule ma’loom mazmoom”. The search of knowledge after gaining it is foolish.

By David Suissa

If it were Jews who had massacred people in Paris last Friday night, I would be drowning in shame right now. I would be writing about that shame. I would be shaming my murderous Jewish brethren for dishonoring my religion and dragging me down in their gutter of darkness. 


Here’s what I would not do: I wouldn’t defend Judaism as a “religion of peace.”

Maybe it’s a Jewish thing. Maybe it’s that old saying that Jews are responsible for one another. Whatever it is, when Baruch Goldstein murdered innocent Muslims many years ago, Jews didn’t stand up to defend Judaism. We condemned the act, certainly, but we also hung our heads in shame at the horror committed in our name. 

 

Many of us asked: Where did we go wrong?

Jews have been asking that question, in fact, for millennia: Where did we go wrong? What can we do better? The holiest day of the Jewish year is devoted precisely to that task, not just personally but communally. We lay bare our flaws, our weaknesses and our sins—because that’s the only way to improve.

By Hamed Abdel-Samad

Så hvem er islamist? Bare krigere som vifter med sorte faner og kapper hodet av folk? Eller enhver som setter islams lover høyere enn verdslige lover?

For meg er en muslimsk far som nekter datteren å delta i svømmeundervisningen, islamist. En mor som advarer barna mot å bli venner med tyskere fordi de spiser svinekjøtt, drikker alkohol og bedriver utukt og derfor er urene, er islamist. Muslimske organisasjoner som skaffer seg inflytelse over islamundervisningen, driver med Islamic Banking og mobiliserer til demonstrasjoner mot Gaza-Krigen, men nøler med å ta avstand fra IS, anser jeg også som islamister. Enhver som påstår at Sharia og demokrati kan forenes, er islamist. For enten han vil det eller ei, er demokratiet en trojansk hest for islam.

 

Det er først når islam blir kvitt disse medfødte skavankene at det kan gjøres et skille mellom islam og islamisme.

By Lene Tangevald-Jensen

Cemal sier at Islam er blitt stengt for kritikk og dermed ikke har gått gjennom noen reformasjon. 

- I den islamske verden er kritikk og blasfemi straffbart. Vesten derimot, har kontinuerlig eksperimentert med nye lover, politisk organisering, vitenskapelige teorier. Ikke minst kunstformer. Alt dette ledet i sin tid til demokrati, og til en sosial orden der retten til egne overbevisninger ble garantert av staten. Så er det store spørsmålet hvorfor muslimske land, særlige arabiske land, ikke opplevde det samme? 

Etter at en rekke arabiske forskere begynte å kartlegge hvor dårlig det faktisk sto til med samfunnsutviklingen i arabiske land, er det kanskje på tide å begynne å lete etter svar? Hvor lenge skal muslimer fortsette å beskylde alle andre for deres elendighet og deres grusomhet. Jeg mener bestemt at den politiske venstresiden med sin unnfallenhet hindrer de muslimske barna i å få et fritt liv her i Norge. I den muslimske verden er det ikke de radikale, men de konservative som tenker slik! 

By Ali Sina

Throughout my writings I have demonstrated that Muhammad was a liar. In this article I will show that at least in one case he was told the truth. Tthat is when he claimed to be illiterate.

 

The Quran is replete with scientific heresies, historic blunders,  logical absurdities, grammatical errors and ethical fallacies.  The most obvious are the mathematical mistakes. They are so elemental that could be expected of a very illetrate person. 

 

This article will show that the prophet of Islam was indeed an illeterate man.

 

The Islamic law of inheritance is explained out in several verses. One can find references to them in Al-Baqarah(2), Al-Maidah(5) and Al-Anfal(8). But the details of these laws are spelled out in the Surah Nisa (4).

By Halvor Tjønn

Vestens kultur og sivilisasjon er tuftet på religionskritikk. Uten religionskritikk hadde vi levd i den middelalderske pavestaten fortsatt. 

 

Dersom statsministeren i Norge med sitt utspill mot det hun kaller for "religiøs rasisme" forsøkte å verne religioner mot kritikk - noe mange har oppfattet det som - bør hun i aller høyeste grad komme tilbake til offentligheten og utdype hva hun mener. 

 

Det at religioner skal og må utsettes for kritikk - og da ikke minst religioner som ikke har vært gjennom noen reformasjons- og moderniseringsprosess - er grunnleggende viktig i det moderne Norge. 

 

Enkeltpersoner har i norsk lov vern mot sjikanerende og truende ytringer - slik må det være. Men ideologier, religioner, guder og profeter kan ikke ha noe vern.

Hvis en religion, ideologi, gud eller profet ikke kan "overleve" i vår tid uten vern mot karikaturer, latterliggjøring og endog usaklig hets, da får den heller dø. Dette er den kollektive lærdommen vi trakk av karikaturstriden i første tiår av 2000-tallet, en konflikt der enkelte framtredende politikere i det norske samfunnet sviktet med god margin.Det er svært viktig å ta vare på lærdommene fra den gangen. 

 

Jeg håper Erna Solberg som landets fremste tillitsvalgte er seg dette meget bevisst!

Please reload

bottom of page