SWAR DARWICH

Det er på tide å stå fram!

August 09, 2017

Jeg er stolt over å kunne kalle meg en ex-muslim!

Jeg vil derfor oppfordre alle ex-muslimer til å være åpen om hvem de er - uansett tro eller livssyn. Å normalisere aksepten av apostasi i Islam er en av de viktigste reformasjonsprosessene i den muslimske verden.

 

Jeg forlot Islam helt frivillig, og ikke på grunn av at jeg for eksempel skulle hatt sex med min mor eller fått betaling fra en jøde- slik mange muslimer kan tro. Å forlate islam er en lang og krevende prosess, og det tok meg derfor lang tid å løsrive meg fra disse dogmene som jeg har blitt påført helt fra fødselen av - jeg ble indoktrinert.

Please reload

EX-MN BLOGGERS

o-v6wR75_400x400.jpg
editors-chioce.png
Skjermbilde 2018-12-04 kl. 17.57.13.png
37878898_1814428635314966_7029393323471142912_n.jpg
38013991_1823283944429435_58422822599854

EX-MUSLIM BECAUSE