top of page

SWAR DARWICH

Det er på tide å stå fram!

August 09, 2017

Jeg er stolt over å kunne kalle meg en ex-muslim!

Jeg vil derfor oppfordre alle ex-muslimer til å være åpen om hvem de er - uansett tro eller livssyn. Å normalisere aksepten av apostasi i Islam er en av de viktigste reformasjonsprosessene i den muslimske verden.

 

Jeg forlot Islam helt frivillig, og ikke på grunn av at jeg for eksempel skulle hatt sex med min mor eller fått betaling fra en jøde- slik mange muslimer kan tro. Å forlate islam er en lang og krevende prosess, og det tok meg derfor lang tid å løsrive meg fra disse dogmene som jeg har blitt påført helt fra fødselen av - jeg ble indoktrinert.

Please reload

bottom of page