top of page

Koranbranner er livsviktige for opposisjonelle fra muslimske landFoto: Tor Stenersen

For oss eksmuslimer representerer Koranen tyranniet og despotene vi forlot.

For opposisjonelle fra muslimske land som har søkt tilflukt i vestlige demokratier, er det livsviktig å kunne brenne Koranen.

Mange synes koranbranner er avskyelige, men de er en umistelig del av demokratiet.


For også vi i eksil kjemper mot tyranni – nettopp ved å brenne koraner.

Koranbrann- og karikaturdebatter dukker opp med jevne mellomrom.

Tirsdag debatterte jurist Anine Kierulf og tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo Ervin Kohn i Dagsnytt 18.


Sverige hadde da skjerpet sikkerheten ved grensene etter trusler. Dette etter at en iraker bosatt i Sverige brant koranen. Ironisk nok ble den svenske ambassaden i Bagdad angrepet etter svensk-irakerens koranbrann.


Kohn sier som rett er: at religiøse tekster ikke har beskyttelse i Norge. Likevel argumenterer han for at koranbrenninger skal forbysog viser til paragraf 185, lov om hatefulle ytringer. Kohn mener muslimer er «sårbare grupper». Men her tar han feil.


Kierulf rydder elegant opp. Hun sier kort fortalt at en religion ikke omfattes av paragraf 185, for den beskytter mennesker.

Det Kohn ikke tar innover seg, er at også muslimer og eksmuslimer brenner koranen. Ikke bare i Sverige, men også i andre land.


Trenger fritt ytringsrom

Koranen brennes i Afghanistan, Iran, Pakistan og andre steder. Hvorfor?


Fordi folk er slitne av tyranniske regimer. Versene i Koranen gir næring til slike regimer og brukes som juridisk grunnlag i henrettelser, vold og steining av kvinner.

Mennesker i disse landene har hverken offentlige eller private rettigheter. Det har man derimot i Sverige, noe irakeren der altså brukte. Det Kohn åpenbart ikke ser, kanskje fordi han ikke har erfaringer med å leve i et religiøst diktatur, er vi som har flyktet fra dem, har like stort, jeg vil si enda større, behov for et fritt ytringsrom.


For oss eksmuslimer representerer koranen tyranniet og despotene vi forlot. Og islam er driveren bak miseren.

Her er noen eksempler på vers i Koranen:

De vil at dere skal være vantro, som de selv er vantro, slik at dere blir like. Slutt dere ikke til noen av dem, før de drar ut for Guds sak! Hvis de snur seg bort, så pågrip dem og drep dem der dere finner dem, – og ta ingen av dem til venn eller hjelper ...


En kjent hadith om jøder sier følgende:

Dommedag vil ikke komme før muslimene bekjemper jødene. Jødene vil gjemme seg bak steiner og trær, og steinene og trærne vil si: Muslimer, Allahs tjenere, en jøde gjemmer seg bak meg – kom og drep ham.

Hvem er minoritet?

Kohn sier videre at vi trenger forbud mot koranbrenning for å beskytte minoriteter. Men det er vanskelig å forstå hvem han mener.


Det er nesten to milliarder muslimer i verden. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bor omkring 200.000 av dem i Norge. De er representert i Oslo bystyre hvor flere av representantene har tilhørighet til for eksempel den somaliske og den iranske moskeen. I flere av hovedstadens bydeler og ikke minst på mange skoler er de i flertall.

Til sammenligning er det et sted mellom 30.000–50.000 norske samer. Altså er det mange flere muslimer enn av våre nasjonale minoriteter. Et forbud vil først og fremst ramme dem.

Rett opp ryggen

Dette er en drømmesituasjon for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som krever forbud mot koranbrenning, og for islamske ledere som ønsker å ødelegge vestlige demokratier fra innsiden ved trusler og vold.


Forslag om blasfemilover og lignende gjør at demokratiene forvitrer. Med Sveriges og Danmarks vakling har regimene langt på vei lyktes. Demokratiet må møte disse med rak rygg.

Commentaires


bottom of page