top of page

Viktigheten med navnet «Ex-Muslim»


Jeg har flere ganger fått spørsmålet om å forandre navnet på vår organisasjon EX- Muslim Of Norway(EX-MN) av forskjellige årsaker. Mange mener at vi bør slutte å kalle oss som eks-muslimer. Jeg skal igjen forklare nettopp viktigheten av navnet Ex-Muslim.

Grunnen til at vi må ha dette navnet er fordi vi må påpeke verden at å forlate islam er fremdeles livssfarlig. Det er fremdeles dødsstraff for blasfemi og apostasi i 13 muslimske land og i resten av den muslimske verden kan de bli angrepet av en sint mobb, drept av en islamist, forfulgt, utstøtt av familie eller fengslet av staten.

24 år etter boken «Why I Am Not a Muslim» av pseudonymet Ibn Warraq og 18 år etter den første eks-muslim bloggen Faith Freedom International med pseudonymet Ali Sina her i Vesten, møter islam i dag for første gang i historie med en stor bølge av apostater og blasfemikere som snakker åpent i offentligheten, står frem med deres navn, bilde og organisasjoner under navnet EX-MUSLIM. Det er en økende opprørsbevegelse i hele verden av folk som har forlatt sin religion islam. Dette er en 1400 år forsinket bevegelse! Dette er Ex-Muslim bevegelsen som står frem først og fremst for å normalisere aksepten av å forlate islam.

Med å stå åpent frem som ex-muslim så sier vi spesielt til den muslimske verden og til sharia lovene og islam apologetene at her er vi! Vi er ikke muslimer lenger og vi er ikke redde for deres ørken lover og straffer lenger! Vi har rett til å ikke tro på deres dogmer, vi har rett til apostasi og blasfemi! Vi er her for enhver «frafallen», tvilende eller søkende bland muslimene!

Jeg forstår ikke hvorfor spesielt de norske sekulære skal ha så mye imot dette navnet når det er navnet som vekker tvilere av islam og gir trygghet og støtte til de som fortsatt ikke våger å si at de er ikke muslim lenger. En av de som kontaktet oss var ei jente på 19 å etter at hun så navnet EX-Muslim og gikk inn for å sjekke hva dette var. Hun ble så glad over å ha funnet oss og så at det faktisk gikk an å forlate islam. Vi får også mange meldinger fra andre som sier de må leve som muslimer her i Norge på grunn av redsel fra å bli utstøtt fra familien og venner, pluss andre ting som kan skje hvis de står fram med sitt frafall. Hvis vi hadde gått under andre ateist organisasjoner med navn som har vært i offentligheten i flere år da hadde ikke disse vi ønsker å nå fram til funnet oss.

Jeg sier alltid at den dagen apostasi og blasfemi er blitt normalisert, da kan jeg eventuelt vurdere å bytte navn, men ikke nå! Når til og med enkelte av våre styremedlemmer ikke våger å stå i offentligheten med navn i Norge da har vi en lang vei å gå.

Det mest interessante med noen av de som sier at vi bør bytte navn godtar andre EX-Muslimske organisasjoner rundt i verden, uten at de ber de bytte navn. De inviterer til og med disse til sine seminarer, mens de overser den organisasjon i sitt eget land, som de til og med ønsker navnebytte på.

Jeg er glad for alle Ex-Muslimske organisasjoner som kommer hit til Norge, jeg synes bare det er merkelig at de godtar andre organisasjoner uten å se at de faktisk har en her i landet. Er det kanskje penger som de kan miste hvis de viser sin støtte til oss offentlig? Tilhører vi kanskje feil side av deres politiske ideologi?

I enhver EX-Muslim organisasjon i verden så har medlemmene ulike politiske ståsted på lik linje som vi har i alle samfunnslag.

Når vi alle EX-Muslim organisasjoner aksepterer hverandres ulikheter og har samarbeidet fra dag en, er det faktisk litt absurd å se at noen her i Norge diskrediterer og overser oss i EX-MN akkurat som om vi finnes ikke. Og det er nettopp disse som snakker om mangfold, godhet, humanisme og sekulærisme ......


bottom of page