top of page

Når Josef er flertall i Norge, da må Hanne være hjemme.


Mens jeg sitter i sorg etter jeg har mistet min gode venn Walid Al-Kubaisi, leser jeg om en voksen mann (Josef) som vil jobbe i skolen, som nekter å håndhilse på det motsatte kjønn her i Norge i 2018 på grunn av hans dogmer.

Så leser jeg om Ekeberg skoles riktige avgjørelse med å sparke Josef, og så om den regressive venstreorienterte personens reaksjoner mot skolens riktige avgjørelse.

Det ble helt umulig for meg å la være å skrive noe om dette.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sier:

– Selvfølgelig skal man behandle kolleger med respekt, men det er mange måter å gjøre det på. Man kan for eksempel se i øynene og nikke til personen, istedenfor å håndhilse. Vi må være åpne for at det finnes andre måter å hilse på.

Andre måter? Ja vel!

Hvor kommer dette selv hatet ovenfor egne verdier fra? Hvordan kan man ønske å likestille kulturer fra steinalderen med moderne verdier?

Hvis en forsvarer Josef, må en først ha litt kunnskap om islam og hva Josef står for. Man må jo vite hva man prøver å forsvare. Forstå hele pakka!

Hanne Bjurstrøm må være så uvitende om islam siden hun ikke forstår at:

Det grunnleggende prinsippet i Josefs religion er at kvinnen skal forbli hjemme, og ikke gå ut unntatt for nødvendige formål.

Så når Josef med sin ideologi er flertall i Norge, da må Hanne være hjemme.

Hvis hun får sjansen til å jobbe med Josef, må hun ha på seg burqa og glemme å stirre i øynene til Josef for å få blikkontakt.

Josefs ideologi sier at Hanne skal senke sitt blikk ned når hun møter han. Det skal helst være en gardine mellom dem. De kan ikke røre hverandre, jobbe sammen, eller snakke som venner. Hanne kan ikke være ute av huset uten et mannlig følge heller.

Josef er den beste bekreftelsen på at «Islam ikke kan tilrettelegge seg de vestlige verdiene, det er de vestlige verdier som må tilpasse seg til Islam»

Dette er kjernen i islam. Dette er en selvfølge for enhver muslim som praktiserer islamske lover og regler.

Så hvis Norge fortsatt er blind på islam og ikke forstår at det er en totalitær og farlig ideologi som først vil kreve særbehandling, deretter forandre samfunnet og undergrave all friheten og verdiene her i vesten, da er det helt klart at deres etterkommere ikke vil få nyte frihetene som vi har i dag.

Hvis Norge ønsker å ha samme frihets og likestillings verdier i framtiden, må det vises null toleranse for islam i offentligheten. Islam må bli dømt til å være en privat sak som ikke gir noen negative virkninger på samfunnet, eller er trusler for de norske verdier som Norge har måttet kjempe seg til i flere hundre år for å ha.

Selv om Ekeberg skolens avgjørelse om å ikke tolerere Josef er et lysglimt som gir håp for framtiden, så ser jeg på regressive venstre som prøver å forsvare og rettferdiggjøre Josef sin krav som et stort sort hull som prøver å undergrave de norske verdier og selve kulturen.

Nok engang påminner de oss om viktigheten med å fortsette å ta debatten om islam, innvandring og integrering.


bottom of page