top of page

UDIs «integrering»: Send imamer til asylmottakene


Etter min artikkel: «Hva har imamer på asylmottak å gjøre?», svarte Abdul Waheed Aslam, imam i Stavanger, med følgende: «Å hindre dialog er et brudd på ytringsfriheten». Her påpekte imamen at møtene på asylmottak var et ønske fra Utlendingsdirektoratet, nærmere bestemt UDI Vest.

Som leder av Ex-Muslims of Norway sendte jeg et brev til UDI-direktøren og regionskontorene med spørsmål om slike «dialogmøter» med imamer og prester på asylmottak. Sissel Mehammer, fungerende regiondirektør i UDI (Region-og mottaksavdelinga, regionkontor Vest) kom med et svar, men mange viktige spørsmål ble oversett av Mehammer.

Det er tragikomisk å lese svaret fra UDI. Det viser hvor stor naivitet, hjelpeløshet og uvitenhet norske myndigheter har når temaet er relatert til islam.

I et av verdens mest likestilte og ikke-religiøse land er det helt uforståelig at UDI bruker religiøse krefter som viktige samarbeidspartnere for staten til de som nylig har kommet Norge. Dette viser at myndighetene ikke tar noe hensyn til at flere av disse mennesker faktisk har rømt fra en religion.

Skalkeskjul for imamer

Etter å ha lest svaret fra UDI flere ganger, spesielt om hvorfor nettopp en imam og en prest besøker asylmottak i Stavanger – ikke minst med våre skattepenger, føler jeg meg oppgitt. I stedet for å ha blitt litt klokere, sitter jeg nå med flere spørsmål enn før.

Det er bekymringsfullt når ikke UDI ser problemene med å sende en imam til asylmottak, og det uavhengig av imamens religiøse retning innen islam.

Asylmottakene er full av mennesker som tilhører til flere forskjellige islamske retninger og sekter, som nettopp har rømt fra sekteriske konflikter i hjemlandet. UDI sin uforståelige handling med å sende en imam – som representant for muslimer – viser uvitenheten hos dem som bestemmer i UDI. Eventuelt at de styres av politikere med samme uvitenhet.

I svaret fra UDI fremkommer det at direktoratet er klar over at det finnes mennesker fra mange trossamfunn og mennesker som ikke har et religiøst livssyn i mottakene. Likevel, av en eller annen merkelig grunn, er det viktig for Norge at UDI sender imamer og prester til asylmottakene? Jeg tør også å påstå at UDI kun hadde sendt imamer om de ikke hadde fryktet reaksjonene som da kunne ha kommet fra storsamfunnet. Prestene blir således et skalkeskjul for imamene.

Imam og prest på asylmottak representerer på ingen måte mangfoldet eller dialog når fokuset er tros- og livssynssamfunn i Norge. UDI sier endog de vil forbedre kontakten mellom mottakene og de lokale tros- og livssynssamfunn i nærmiljøet!

Asylmottak & tros- og livssynssamfunn

Man tror det er en spøk. Hvorfor vil UDI forbedre kontakten mellom asylsøkere og moskeene? Kanskje det motsatte hadde vært mer befriende for den enkelte. At den enkelte kunne tatt et selvstendig valg.

Myndighetene tenker kanskje at de ikke kan la asylsøkere på frivillig basis ta kontakt med noen moské om de ønsker? Det finnes jo tross alt «bare» syv moskeer bare i Stavanger.

Jeg begynner å lure på om det sitter mullaer med makt i Norge til å bestemme at asylsøkere på mottakene «trenger» bedre kontakt med moskeer. Eller har muslimer i lederposisjoner forført myndighetene til å tro at det slik? Men hvorfor er det viktig at asylsøkere kan knytte seg til en moské før de har lært seg norsk og blitt en smule integrert i samfunnet? Og hvem sjekker om imamen selv er integrert i det norske samfunnet – før han blir sendt på oppdrag for den norske staten? Altså på vegne av deg og meg.

De fleste imamer i den muslimske verden er de som åpner døren til moskeen, roper bønnerop, leder bønnen, taler i moskeen, lukker døren og drar hjem. Det er å være en vanlig imam. Imamer i Vesten er derimot blitt nærmest «diplomater», representanter for alle muslimer og samarbeidspartner med staten. Hva er det dere driver med?

Logikken fra myndighetene i Vesten er latterlig: Islamske Staten i Syria representerer ikke alle muslimer eller deres islam, men imamer i Vesten kan representere alle muslimer og islam.

Det finnes ikke imamer i ISIS liksom!?

Statens flørt med mullaer

Det mest triste å tenke på er alle de alewitter, yezidier, kristne, jøder og kurdere som rømte fra imamer som har halshugget deres nærmeste, steinet deres kvinner, kastet homofile fra høye bygninger og beslaglagt deres eiendommer fordi de ikke var gode nok muslimer, eller de var ikke-muslimer. Tenk hvor traumatisk det er for dem å se – endog møte – en imam som blir løftet fram og presentert for dem av selve staten i landet de søker beskyttelse i. Det verste er at mange må late som de er muslimer fordi Norge lar disse imamene bli maktfigurer.

Asylsøkere holder klokelig kjeft mens de venter på at deres asylsøknad skal godkjennes av staten som flørter med mullaer.

Det blir jo delt ut kontaktinformasjon til alle trossamfunn og religiøse samfunn, inkludert Humanetisk Forbund slik at alle kan ta kontakt med dem de ønsker i etterkant av møtet, skriver UDI i svaret.

So what? Vi snakker kun imamer og prester, men hvorfor legge til rette for dette i mottak i hele tatt? Hvorfor nettopp på asylmottak? De er allerede i Forsvaret og helsesektoren, men hvor blir det neste stedet imamer blir sendt? Alle barnehager og skoler? Nærbutikken? Idrettsforeninger?

Religionsfrihet

Det blir brukt tolk på møtene slik at beboere med ulik bakgrunn skal kunne forstå hva som ble sagt og ha anledning til å stille spørsmål, sier UDI. Tror noen i UDI at ex-muslimer eller de som er en smule kritisk til islam tør å stille spørsmål foran de andre muslimene på mottaket? Eller at de tør å stole på imamen som har forført staten? Hvordan blir det oppfattet at asylsøkere informeres om religionsfrihet av imamer? Imamer som ikke kan fordømme engang Sahih Hadithter som sier «drep den som forlater Islam».

Eller koranversene som sier «De ønsker at dere blir vantro slik som de selv er vantro, så dere kan bli like. Ta derfor ikke noen av dem som venner før de utvandrer for Allahs sak. Og om de vender seg bort, så grip dem og drep dem hvor dere enn finner dem, og ta ingen av dem som venn og heller ikke som hjelper.»

Jeg hadde forstått hvis UDI hadde sagt noe slikt som dette:

Asylmottakene trenger imamer på besøk fordi det er viktig med informasjon om det norske samfunnet på mottakene. Dette fordi Norge mangler lærere, voksenopplæring, skoler, integreringsaktører, politi, barnevern, familievernkontor, konfliktråd, krisesenter, politikere eller PST som kan opplyse om, gi informasjon, gripe inn eller gjøre noe når det gjelder religiøse konflikter, vold i familie og nære relasjoner, religiøs ekstremisme, norsk kultur og verdier, trosfrihet og retten til å konvertere. Så vi i UDI finansierer imamer og prester til asylmottak som ledd i «integreringen». Fordi vi har ikke annet valg.

Taushet som samtykke

Siden jeg har ikke fått svar på mange viktige spørsmål, så regner jeg med følgende:

  • UDI vet ikke hvilken retning og lovskole imamen representerer innen islam. (De tror kanskje at islam er islam, imamene og muslimer er muslimer, eller noe sånt….?)

  • UDI har ikke oversikt og tilbud til dem i mottak som har forlatt eller ønsker å forlate islam. (Det plager dem heller ikke.)

  • UDI har ingen oversikt over flyktninger/asylsøkere som har flyktet fra islam. (Fordi ingen sa at de har flyktet fra islam, eller at de har forlatt islam, til UDI-imamen.)

  • UDI har ikke representanter fra ex-muslim på norske mottak. (Religionsfrihet kan imamer hånd i hånd med prester best?)

  • UDI har ingen resultater å vise til om disse «dialogmøtene» oppfyller myndighetenes krav. (Hvis det eksisterer noen krav fra UDIs side.)

Burde ikke UDI lagt til rette for at asylsøkere kan spørre etter ex-muslimer, ateistiske organisasjoner eller andre? Hvem kan fortelle UDI om situasjonen på mottak hvor enkelte muslimer trakasseres, hvor det utvises intoleranse mot hvordan en går kledd, kontroll med om man faster under ramadan, om man er muslim og hvilken retning innen islam. En imam lønnet av den norske stat!?? Det fremstår som at det i Norge er et privilegium å være muslim eller imam.

UDI lukker øynene for den forferdelige situasjonen noen av disse ex-muslimer befinner seg i, at de faktisk har rømt for å slippe unna dødsstraff for sin apostasi eller blasfemi i sine hjemland.

Slutt med disse «dialogmøtene»

Jeg vil avslutte med å stille flere spørsmål til det norske storsamfunnet når det gjelder asylsøkere på mottak:

  • Hva er grunnen til at oppgavene for voksenopplæring, samfunnsfag og KRLE-lærere erstattes med imamer og prester? Hvor blir det av «gjensidig forståelse, respekt og toleranse, trosfrihet, retten til å konvertere, norsk kultur og verdier»?

  • Hva er grunnen til at oppgavene til familievernkontoret, barnevernet, konfliktrådet, krisesenter og politiet må erstattes med imamer og prester når vi snakker om «vold i familie og nære relasjoner»?

  • Hva er grunnen til at oppgavene til politikere, PST, politiet, skolen og kommunen erstattes med imamer og prester når vi snakker om «religiøs ekstremisme og religiøse konflikter»?

  • Hvorfor må en moderne og (i praksis) sekulær stat kjempe med nebbe og klør for å samle inn, legitimere og forsterke dogmer i staten? Hvor er moderniteten?

Norge har klart å skille kristendom og staten, men legger nå til rette for en religion som er helt uforenelig med mange vestlige verdier. Denne religionen som består av ideologi, politikk, statssystem og samfunnsorden.

Vi i EX-MN håper og ønsker at alle religioner skal holdes borte fra alle statlige etater og at det skal bli umiddelbart stopp på de såkalte «dialogmøter» med imamer og prester på asylmottak.

Folk som har kommet til Norge trenger å bli assimilert i grunnleggende frihetsverdier – ikke islamisert eller dogmatisert!

Vi lever i 2018, ikke sant? Våkn opp!


bottom of page