top of page

Hva har imamer på asylmottak å gjøre?


Nå er det på tide at norske ateist-organisasjoner og Human-Etisk Forbund tar opp kampen for at flyktninger/immigranter skal slippe å få besøk av imamer og prester på mottak for å holde såkalte dialogmøter.

Spesielt HEF, diverse feministgrupper og ateist-organisasjoner som har kjempet mot kristendommen, bør snart kjenne sin besøkelsestid for å stoppe hjernevasking og implementeringen av islam til samfunnet.

Flere ex-muslimer kontakter oss og spør:

"Hva er grunnen til at staten velger de religiøse munkene fra det 7. århundre som dialogpartnere, talspersoner eller samfunnsledere?"

De spør og sier: "Hva har en imam i asylmottak å gjøre? Hvorfor får imamer eller moskeer oppsøke asylmottak med statens velsignelse? Det er ikke moskeen som skal oppsøke muslimer, det skal være motsatt."

Jeg lurer på om alle partier har en muslimrådgiver fra brorskapet eller Hizb ut-Tahrir som villeder våre politikere og feilinformerer dem om islam. Glemmer de at mange av flyktningene faktiskt har rømt fra islam?

Islam er mye mer enn en personlig tro. Islam er en farlig og veldig tålmodig ideologi som venter med å vise sin intoleranse og urettferdighet til den har flertall og makt i ethvert samfunn. Derfor må den holdes langt fra offentligheten. Overtro må dømmes til å bli helt privat og frivillig tro.

Kun med eks-muslimer med i dialogen, kan vi unngå de store fadeser i fremtiden - som den fadesen det var å la den nikabkledde Syria-fareren Aisha Shezadi reise rundt på skoler og rekruttere jihadister.

Aisha Shezadi, født og oppvokst i Bærum, som reiste til Syria i løpet av sommeren i 2014.

Noen år i forveien, høsten 2011, hadde hun vært på skoler og ga foredrag til norske skoleelever om sitt valg om å gå med heldekkende niqab.


bottom of page