top of page

Feriefengsel


Mange reagerer på mediene, ikke minst på NRK. Blant andre meg.

Nå er det igjen fokus på såkalte flyktninger som sender sine barn tilbake til landet de flyktet fra. Men det drøftes ikke hos NRK hvorfor folk har fått asyl, eller hvorfor de fortsatt er her, når deres tidligere hjemland visstnok er trygge for barna.

«Ferie» i fengsel

Klart det er storstilt snylting og bedrag i asylsystemet. Men det skal vi visst verken vite for mye om, reflektere over eller kritiserer. NRK resirkulerer heller løgnen om at foreldrene må kunne sende sine barn på «ferie», typisk til et ikke-vestlig land (som er landene som avgir flyktninger og asylsøkere).

Barna på «ferie» blir indoktrinert i primitive kulturer hvor det verken finnes barnerettigheter, menneskerettigheter, fungerende rettssystem eller rettferdighet. Det finnes derimot voldelige religiøse skoler, kvinneundertrykkelse, fattigdom, urettferdighet og korrupsjon.

På denne «ferien» lærer barna å bli integrert i mange av de verdiene som sendte foreldrene til Norge. I denne «ferien» lengter disse hjelpeløse barna etter sine norske rettigheter og friheter. Noen av dem glemmer å snakke norsk. Noen blir tvangsgiftet. Noen bli voldtatt. Noen blir banket til vanvidd. Noen blir drept. Alle blir glemt.

De glemmer også, for etter hvert dør håpet om å bli reddet fra denne «ferien». Etter lang tid i feriefengslet slipper de kanskje løs. Kanskje hjem til Norge igjen, som (enda mer) uintegrerbare og ser på etniske nordmenn som rasister.

Realiteter

Alt dette fordi enda en programleder i rikskanalen skal berolige folk. Noe er galt, men det meste er fint. Vi beroliges: mange er på «ferie». Hvem tør å si at disse barna må reddes – og det fra sine egne foreldre? Dette er foreldre som hater vestlige frihetsverdier. Kanskje «bedre» med nok en sak om hvor «redde» disse foreldrene er det norske barnevernet? Det eneste disse foreldrene er redde for er at barna skal ha et vern, et vern utenfor deres kontroll.

«-Frykt gjør at norsksomaliske barn sendes ut av Norge», heter det i overskriften hos NRK. Selvsagt «frykter» en del innvandrerforeldre barnevernet. Et slikt vern vil tillate barna å bli en integrert del av fellesskapet. Barnevernet reddet meg fra kontrollen som mine foreldre misbrukte overfor meg, men tror dere mine foreldre liker barnevernet?

Hvis journalister, politikere og andre gjør seg kjent med realitetene til disse feriefengsel-turene og slipper sannheten frem, da blir de byttet ut med en fersk og uvitende amatør – som igjen kan fortelle at barna er på «ferie». Godt støttet opp av diverse skattefinansierte «frivillige organisasjoner» som liksom eksisterer for å integrere, men lever av det motsatte.

Hvordan oppfatter jeg så riks- og folkeopplysningskanalens budskap, og det i et humanitært land?

Slik:

Kjære seer og lytter. Vi i Norge skal ta godt vare på bedragere. Vi skal gi dem flere tilbud, bedre støtteordninger og forsikre dem om at Norge alltid vil være der for dem. Sånn skal vi også unngå barnefattigdom. Vi skal ikke redde deres barn fra avskyelige praksiser, som å sende barn på koranskoler der de kan bli torturert, eller der barn blir overlatt i utlandet uten trygg omsorg. Vi skal heller ikke bidra til å integrere disse barna i Norge, for det må foreldrene bestemme selv. Disse barn og unge skal bli identitspolitikkens fremtid (mens det tenkes: fordi vi har tapt rasismedebatten). Ha en riktig hyggelig kveld – og følg oss videre i morgen.

Denne artikkelen ble først publisert på rights.no den 23.02.2018


bottom of page