top of page

Det trengs ærlighet i kampen mot negativ sosial kontroll!


Alle har hørt om sosial kontroll og æreskultur nå. Men hva snakker vi om egentlig, hvilken negativ sosial kontroll, hvor den kommer i fra, hvem gjør det? Enkelte personer, som «Jeanette» har stått fram og prøvde å ta opp kampen mot det for snart 20 år siden. Hun har opplevd mye vondt.

I dag leser vi flere artikler, skrevet av modige jenter med muslimsk bakgrunn om æreskultur og skam. De står frem i offentlige debatter, seminarer og på TV. Blir vi klokere av det? Har vi en ærlig debatt for å finne løsninger på det? Eller, har vi fortsatt en berøringsangst?

Vi i EX-Muslims of Norway ønsker å snakke ærlig om dette! La det være klart. Ja, vi vet at negativ, destruktiv sosialkontroll ovenfor barn og voksne finnes i hele verden, uavhengig av nasjonalitet, kultur eller tro. Det finnes sikkert ateister som også driver med negativ sosial kontroll. Men la oss snakke ærlig om den negative sosial kontrollen som er tema her i Norge.

Den negative sosiale kontrollen som hindrer barn og ungdom å delta i svømming, dans, gym, leirskole, fritidsaktiviteter, det som hindrer dem å velge å ha venner eller kjæreste, hindrer deres grunnleggende friheter som det enkelte individets rett til å eie sin eget kropp og liv. Den negative sosiale kontrollen, som resulterer til vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, omskjæring, frihetsberøvelse, etterlatelse i utlandet, barna hijab, nikab eller burka.

Vi må definere det reelle problemet på en ærlig måte først. I dag er det kvinner som lider mest av negativ sosial kontroll, fordi de er eiendommen til bestefar, far, bror, onkel, fetter og til slutt sønner. Og selvsagt, de er eiendommen til deres mann når de er gift. Fordi kvinners ære er deres ære.

Seksualitet, seksualitet, seksualitet

Mannens ære ligger mellom beina til deres hunkjønn. Og hva folk sier eller tenker, er avgjørende for om de holder æren deres rein eller skitten. Der kommer den såkalte” skamkulturen” inn i bildet. Ghaira! Og det kan i verstefall resultere i æresdrap.

Ghaira er følelsen av skam og ære. Din ghaira kan bli skadet når din eiendom eller din mahram (hellige, spesielt kvinner i nært familie) blir krenket. Hvis du berører, ser på eller flørter med en muslims datter, søster eller kone, blir hans ghaira skadet. For å gjenopprette det, må han ta hevn. Hvis han har mye ghaira, kan han drepe deg og også drepe sitt kvinnelige familiemedlem. Da først kan hans ære bli renvasket. Den som ikke gjør det, er den som ikke har noen ghaira eller skam.

Hvis de skal bevare familiens rykte og ære ren da må de kontrollere spesielt deres kvinner. Enhver jente som har nådd pubertetsalderen må kontrolleres for å bevare deres ære. For å unngå æresdrap. Så, den negative sosialkontrollen er positiv kontroll i alle muslimske land, den blir først kalt negativ når den kommer til Vesten. Vi som bor i den muslimske verden, ser på vestlige som noen som ikke eier noen Ghaira, følelsen av skam og ære. Fordi deres kvinner er frie.

Det aktuelle temaet «negativ sosial kontroll» i Norge handler kun om å ha kontroll på kvinners seksualitet. Alt handler om det som ligger mellom beina til kvinnene. Take it or leave it!

Islam

Debatten her i vesten blir avsporet hver gang det er en kobling til muslimer eller islam. Men vi kan ikke se bort fakta, at negative kontroll og undertrykkelsen har sterk tilknytting til islam. Jo mer du er en religiøs muslim, desto mer driver du trolig med negativ sosialkontroll.

Hele problematikken er mest et resultat av manglende likestilling mellom kvinner og menn i religiøse, patriarkalske og ikke utviklede land og samfunn. Når den muslimske verden og muslimene i vesten, topper statistikkene med negativ sosial kontroll, æresdrap, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, barna ekteskap eller flerkoneri, er det ikke da på tide da å snakke om Islam?

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har jobbet aktiv med dette siden 2004, og de kommer med årsrapport hvert år.

Dette er fra siste årsrapporten:

I 2016 veiledet Kompetanseteamet i 597 enkeltsaker, noe som er en økning på 50 prosent sammenlignet med 2015. 50% økning!

Det var en generell økning i alle typer saker. Flest saker gjaldt frykt for tvangsekteskap (23 prosent), gjennomført tvangsekteskap (21 prosent), og trusler/vold (26 prosent). 79 prosent av henvendelsene gjaldt jenter og 16 prosent gjaldt gutter. 60 prosent av sakene gjaldt personer over 18 år mens 40 prosent gjaldt personer under 18 år.

Dette er bare toppen av isfjellet. De fleste sakene meldes av Barnevernet, UDI, Politiets utlendingsavsnitt, krisesenter, asylmottak og Minoritetsrådgiver. Bare 22 av 597 sakene ble meld av personen selv, venner eller familie. Tenk på alle de som har aldri blitt oppdaget!

Opprinnelsesland – de er muslimske

Jeg ble sjokkert av to ting her. Det første er når jeg ser at India ikke er på denne listen, siden vi vet at der finnes også disse ukulturene, stort sett på grunn av kasteopplegget.

Men, jeg er glad for at det de er ikke på denne lista. Det er bra! Men i stedet for det, har vi fått Russland! Og det sjokkerte meg enda mere, så jeg måtte kontakte kompetanseteamet for å få en forklaring på hva er årsaken til det. Det viste seg, som jeg har tenkt, at det handler om Tsjetsjenia spesielt, ikke Russland som helhet.

Hvis vi virkelig skal jobbe for å løse problemet, må vi vite alle fakta og detaljene; om etnisitet, kulturell bakgrunn, religiøs bakgrunn. Tenk, i henhold til statens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, skal det hvert år betales 5 million kroner bare for å forske disse ukulturene her i Norge. Bare for å forske!

La meg bidra til forskningen med å si at den negative sosial kontrollen som vi snakker om i dag handler om islam, muslimsk innvandring, manglende likestilling, feilslått integrering. Og det handler om å ha kontroll over kvinners seksualitet. Det må ikke være tabu å fortelle dette. Her snakker vi om menneskers liv og deres lidelse. Vi kan ikke bli ferdig med disse ukulturene uten å definere roten, hvem som praktiserer det og hvorfor finnes det i Norge.

Vi trenger ærlighet, ikke politisk korrekthet.


bottom of page