top of page

Høringssvar fra Ex-Muslims of Norway


Ex-Muslims of Norway støtter fullt ut høringsforslaget fra Kunnskapsdepartementet om nasjonalt forbud mot bruk av ansikts-dekkende plagg i barnehage og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder både helt og delvis dekkende ansikts-plagg.

For å sikre god læring, trivsel, tillit, trygghet, samhandling og kommunikasjon mellom elever og lærere er det helt nødvendig å forby bruk av denne type ansikts-dekkende plagg.

Ex-Muslims of Norway mener for øvrig at et slikt forbud burde vært innført i Norge for lenge siden, og jo lengre vi venter jo verre blir det å innføre forbudet i framtiden.

Vi observerer også at det er signifikant økning i bruk av nikab og burka over hele Europa, og uten dette nye forbudet er vi redd for at tilsvarende økning vil nå Norge innen få år.

Derfor er det er viktig at man har to tanker i hodet på samme tid, for det første vil innføring av denne type forbud aktivt bidra til å redusere framtidig vekst og bruk og av ansikts-dekkende plagg. For det andre vil et slikt forbud forebygge at denne type plagg blir "legitimt" i samfunnet, for det er ofte slik at jo flere brukere det er, jo "mer" legitimt blir bruken av disse plaggene, og dernest umulig å reversere i framtiden. Det er nå eller aldri.

Pr. dags dato er vi ikke enig i argumenter som; ”innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab her i vesten".

Dette argument har kun rot i virkeligheten i land med lang historisk og kulturell tilknytning til Islam og dens patriarkalske ukultur; f.eks. manglende reformasjon av religion i de politiske systemene og kvinneundertrykking.

Det er også viktig å merke seg at innføring av denne type forbud ikke handler om å stigmatisere enkeltindivid, men om å bidra til økt integrering og frihet for skolebarn og unge voksne.

Bruk av ansikts-dekkende plagg enten det er helt eller delvis tildekkende hos både barn og voksne:

 • innebærer sikkerhetsrisiko for samfunnet og fratar brukerne deres offentlige identitet

 • gir sterke signaler om motstand mot demokratiet, likestilling, integrering og kvinnefrigjøring

 • skaper uro, hat og rasisme i samfunnet

 • hindrer effektiv kommunikasjon og er en barriere for effektiv undervisning og læring i det samfunnet man er en del av

 • representerer en ideologi som er uforenlig med vestlige verdier (slik religionen praktiseres i dag)

 • er manifestasjonen av patriarkalske steinalderkulturers makt over kvinner. Denne type manifestasjonen har ingen plass i noen moderne sivilisasjon.

 • bidrar til tvangsbruk av hijab, nikab eller burka for barn.

 • bidrar til segregering mellom kjønnene

 • hindrer inkludering og deltagelse i arbeidslivet

 • er barnemishandling da barnet sittende mellom to kulturelle stoler.

 • skaper splittelse i samfunnet ved å utstråle signaler om overlegenhet, at man er mer "ren" og sømmelig enn samfunnet forøvrig


bottom of page