top of page

Skal vi forby omskjæring?


Illustratør: Kristin Bruun

Frp vil forby omskjæring av gutter. De som praktiserer omskjæring av gutter er jøder og muslimer. Mange nordmenn som forbudet ikke gjelder for, de som ikke omskjærer sine sønner, er imot dette forslaget. Er det fordi det er Frp som står bak det? Om SV, Ap eller Rødt hadde kommet med et slikt humanistisk lovforslag, ville reaksjonene vært det samme? Skal man i politisk debatt overse lovforslagets gode og humane konsekvenser for gutter med muslimsk og jødisk bakgrunn? Eller veier ikke muslimske og jødiske gutter like mye som å si imot alt Frp foreslår uansett om det de har kommet med er bra eller dårlig? Er det ikke relevant å debattere lovforslaget ut fra humane verdier, og om lovforslaget er i favær for modernisering av tradisjonene?

ISLAM: Når det gjelder islam er omskjæring en tradisjon som er blitt praktisert i århundrer. Dette er ikke et tilstrekkelig argument for å fortsette den. Slaveri var også praktisert i århundrer i islam, men det fins ikke lenger noe holdbart argument for å legitimere slaveri. Omskjæring av pikebarn var også en tradisjon enkelte steder.

Likevel fins det mange aktivister i islams verden som ikke ser på omskjæring som en del av islam.

Det fins titalls uttalelser av profeten som bekrefter at omskjæring er profetens vei. Det er riktig. Profetens uttalelser er ikke nok hvis uttalelsene kollidererer med Koranen. Koranen er første kilde. Og det som kolliderer med Koranen, tas ikke som sann kilde.

Det var Abraham, profetenes far, som startet denne tradisjon. Og koranen sier at vi må følge hans vei, for han er et godt eksempel.

Men: Det står i Koranen at vi følger Abrahams spor når det gleder monoteisme. At vi dyrker kun én Gud. Abraham er nevnt 69 ganger. Men det står ingenting om omskjæring i disse 69 koranvers. Om det var omskjæring vi skulle følge, ville profeten Muhammad og de fire første hellige kalifer blitt omskåret.

Profeten ble født omskåret. Slik forteller tradisjonen, men ikke Koranen. Det fins også en annen beretning som forteller at Profeten var i ørkenen da han var en liten gutt, og to engler åpnet hans hjerte og rengjorde ham fra styggedom.

Men alle disse beretninger er svake og kolliderer med Koranen. Historikernes forskning sier derimot noe annet:

Det fins ingen beretning om omskjæring i alle de første kilder av islam. Disse beretninger ble skrevet i ettertid.

Da mange jøder konverterte til islam, utgjorde de den intellektuelle eliten i religionen. De var bevandret i Toraen (Gamle Testamente) og klarte å overføre omskjæringstradisjon med seg. Disse fortellinger i islams teologi ble kalt for ?De israelittiske beretninger?. I Sharia tas ikke disse beretninger på alvor. De er svake når det gjelder kilde, og ikke i harmoni med koranen. Og alt som kolliderer med Koranen, tas ikke som sannhet av muslimer og teologer som.

Koranen sier ingenting om omskjæring, og vi kan ikke bruke Koranen i denne omskjæringssak.

I tillegg forstår mange muslimer i vår tid koranens filosofi og retningslinjer på en moderne og human måte: Har Gud skapt mennesket så urent at det må rengjøres med å amputere en levende del av sin penis? Om forhuden var uren, ville Gud ha skapt oss uten den. Men Koranen sier tvert imot: I sura Fikentreet (95:4) og Himmelen revner (82: 7) : Vi skapte mennesket på beste måte. Menneske! Hva har forledet deg vedrørende din høysinnede Herre? Han som har skapt deg, formet deg og gitt deg rette proporsjoner. ?

Gud i Koranen i Kvinnene (4:118-119) advarer oss om å bli som djevelen som Gud har forbannet. Djevelen sa til Gud: «Jeg vil sannelig overta en bestemt del av dine tjenere! Jeg vil visselig lede dem på villspor og vil få dem til å skjære ørene av buskapen. Jeg vil få dem til å forandre Guds skapning!?

Altså, hvis man skjærer av ørene på et dyr, betraktes dette av Gud som djevelens verk, for dette er et forsøk på å forandre Guds skapning. Jeg ber muslimene i Norge å sammenlikne dette med oss som forandrer mennesket som ble skapt i fullkommen tilstand med omskjæring av våre guttebarn. Gud vil ikke akseptere at vi skjærer bort den levende del av hans skapning og påfører det smerte.

Myter om omskjæring

De fleste av oss muslimer som ble omskåret, glemmer det. Men opplevelsen hviler i underbevissthetens nederste skuff, som et arr i sjelen. Man kan se konsekvensene om man glemmer smertene. Jeg snakket med mange av mine venner som ble omskåret. De er hjernevasket av århundrelang propaganda om at denne tradisjonen som er støttet av religionen og ?moderne vitenskap?, bekrefter at den er helsemessig bedre og gir immunitet mot en rekke farlige sykdommer.

Det jeg lurer på, er om vitenskap virkelig støtter en slik grusom århundrelang tradisjon som påførte generasjoner av barn smerte og pine?

Svaret er at omskjæring er en omstridt tradisjon, og det foregår en debatt om den i islams verden så vel som i Europa og USA. For det fins folk som støtter den, mens andre protesterer mot den. Forskningen blir tolket til omskjæringens favør. Jeg kan gi et eksempel som er kjent i Europa og var et bidrag til myten om omskjæring:

I det 19. århundre skremte kjønnssykdommene Vesten. Noen betraktet disse sykdommene som guddommelig straff for menneskenes misgjerninger. Mange leger nektet å behandle pasienter som hadde kjønnssykdommer. I år 1855 offentliggjorde en lege en studie om syfilispasienter på et sykehus i London. Legene oppdaget at syfilissmitte blant jøder var betydelig mindre enn andre engelskmenn. Og fordi jødene var den religiøse minoritet som var omskåret, konkluderte legen som gjennomførte studien med at omskjæringen forebygger mot syfilis.

Denne studie ble også publisert utenfor England og ble brukt som dokumentasjon på nødvendigheten av omskjæring. I år 1857 nektet en jødisk lege å omskjære sin sønn. Rabbineren reiste sak mot faren og brukte denne studie som bevis på nødvendigheten av omskjæring. Faren ble berøvet retten til å bestemme over sin sønn. Gutten ble omskåret mot farens vilje.

Denne studien er også blitt brukt i den muslimske verden som den eneste sannhet som bekrefter den ?guddommelige? visdommen bak omskjæringen. Men historikere dementerte denne studien fordi: Jødene bodde isolert i sin ghetto. Dette virket som karantene. I tillegg var det forbudt for kristne prostituerte å ligge med jøder, for da ble begge straffet med døden. Dette hindret at jøder ble smittet.

Da jeg diskuterte omskjæring med en venn fra Syria, tilstod han at det skader barna psykisk. Men han mente at fordelen er større enn ulempen. Han sendte meg link av artikler som mener at omskjæring forebygger kreft.

På arabiske nettsider brukes studier om omskjæring som ble avkreftet. For eksempel hevdes det fremdeles at omskjæring forebygger kreft. Dette er en mening av Abraham L. Wolbarst, en amerikansk jødisk lege som snakket om kreft med leger på fire sykehus i India i 1932. Han mente at årsaken til peniskreft er fuktigheten, hvor det kan dannes bakterier, under forhuden. Når forhuden omskjæres, fjernes fuktigheten, og dermed årsaken til kreft. Moderne forskning avkrefter denne teori. Dett ble testet på aper og rotter, og det viste seg at dette har ingenting med kreft å gjøre.

På slutten av 80-tallet dukket en ny myte opp i Egypt om at omskjæring av gutter og jenter forebygger AIDS.

Dette var basert på den jødiske legen Dr. Aaron Finks artikkel i et medisinsk tidsskrift i 1986. Denne legen er en tilhenger av omskjæring av gutter. Han tilstod senere at han ikke klarer å bevise sin påstand. Statistikken viser at det fins 1,1 millioner HIV-smittede i USA. Majoriteten av dem var omskåret.

Mens i hele Europa fins 600 tusen som er smittet av dette viruset. Statistikken fra 1994 viser atmange amerikanere i USA er smittet. Og nesten alle er omskåret.

De fleste studier som forkynner medisinsk støtte for omskjæring, er sprunget ut av tro: For de fleste legene er jøder og de er religiøst motivert. I dag fins ingen påstand for omskjæring som ikke er argumentert mot. For anti-omskjæringsfronten blir stadig sterkere i argumenter og bevis. Men dette er ikke en lett oppgave. Slaveri tok lang tid før det ble avskaffet. Barn som blir omskåret kan ikke gjøre opprør, men de skriker foran foreldre og samfunn, leger og religiøse dogmer. De venter av oss å se på deres lidelse og smerte, utenfor religiøse myter, uten frykt for legenes meninger. Og i den muslimske verden fins også muslimer som argumenterer mot omskjæring, med referanser fra koranen og tradisjonen. Dette tar jeg opp i neste artikkel.


bottom of page