top of page

Hijab — dobbeltmoralens eller uvitenhetens symbol?


Åpent brev til alle som støtter tildekking av kvinner: Hvorfor dekker muslimske kvinner håret sitt? Hvor kommer hijaben fra? Hva er islamsk kleskode? Er hijaben nok til å tilfredsstille Allah og muslimske menn?

Når man spør den første spørsmålet, får man svar som;

  • Allah beordrer kvinner å dekke håret. Islam krever det.

  • Det er umoralsk å vise hår til andre menn.

Men det står ingenting i Koranen om at muslimske kvinner må gjemme håret sitt. Merk, jeg snakker ikke om hel dekkende plagg som burka eller nikab! Så de muslimske kvinner som bruker hel dekking av klær inkludert dekking av øynene kan forklares og diskuteres med belysning av Koran og hadithter. Men det kan man ikke med dekking av håret.

La meg forklare; dekker du håret ditt uten tvang og påstår du at du gjør det på grunn av Islam og Allah krever det, da tar du feil. Guden din som er skaperen til hele universet har dessverre glemt å nevne at kvinner eller menn skal dekke håret sitt i sin "siste og endelige åpenbaringen", i Koranen. Punktum.

Det finnes to verser om tildekning av kvinner i Koranen. Verset 24;31 oppfordrer muslimske kvinner til å ikke se på andre menn, ta være på deres kyskhet og ikke vise deres pynt til andre menn enn mannen deres, far, svigerfar, sønner, stesønner, brødrene, nevøene, muslimske kvinner, slavene de eier og evnukker.

Verset 33;59 oppfordrer muslimske kvinner til å dekke seg fult når de går ut av huset så de blir gjenkjent av andre at de er frie kvinner, de er muslimer, de er ikke slavinner eller prostituerte kvinner. Da kan de slippe å bli tiltrekkende for menn, bli såret eller oppleve overgrep. Mens, det finnes ingen slik tildeknings krav for muslimske menn. Kan vi prøve å finne noen logisk forklaring på dette? Det er kanskje;

  • Når menn ser en ikke tildekket kvinne, klare han ikke å holde igjen sitt begjær og voldtar henne?

  • Ingen menn er tiltrekkende for kvinner, så da trenger de ikke tildekning heller?

  • Kvinner kan kontrollere sitt begjær og behov bedre enn menn? (Hmmm ja, det kan kanskje stemme hvis vi bare snakker om de muslimske menn?)

Ok. La oss gå tilbake til de versene og finne ut hvorfor de to Koran versene ble åpenbart. For å finne det ut må vi se Sahih (de sanne) Hadithter.

I henhold til Sahih Hadithtene; var det ingen krav eller fantes ingen vers om tildekking av kvinner i de 12 første årene under profeten Mohammed. Alt begynte etter muslimene og Mohammed flyttet seg fra Mekka til Medina i år 622. Det var Umar bin Al-Hattab som var følgesvenn, andre khalifaen, svigerfar og svigersønnen til Mohammed som ønsket et påbud om at Mohammed sine koner måtte dekke seg i Medina for ikke å bli gjenkjent og ikke bli forvekslet med konkubiner og slavinner. Umar spurte Mohammed om han kunne komme med et vers som påbyr tildekking. Men det merkeligste her er Mohammed ønsket ikke slik påbud. Umar begynte å forfølge og trakassere konene til Mohammed hver gang de gikk alene ut som for eksempel på toalett. Etter at Mohammeds kone Seleme fortalte dette til Mohammed, fikk han åpenbaring(33:59) om at hans koner og muslimske kvinner skulle dekke seg til. Konkubiner og slavinner hadde ikke lov til å dekke seg.

De bør ikke forveksles med frie kvinner som konene til Mohammed og muslimske kvinner. Umar slo konkubinene hvis de hadde dekket seg.

I stedet for å be til Allah og ønske at han skal påby heldekking av muslimske kvinner, hvorfor ba Umar til Mohammed om å komme med et slikt vers? Hvorfor var det ingen slike vers før Umar begynte å forfølge konene til Mohammed til toalettet? Viste Umar at han kommer til å lykkes med sitt ønske hvis han gir press til profeten? Hvorfor må alle kvinner som levde og fortsatt lever dekke seg fullt etter denne hendelsen som Umar lyktes med? ( Sahih Bukhari: 8:74:257 / 26:5397/ 99/ 6:60:313 / Sahih Muslim: 31:5903/ 26:5395/ 26:5416/ Abu Dawud: 32:4095)

Så, kaller du deg selv som muslimsk kvinne og påstår at Islam bestemmer dagliglivet ditt? Da må du gå med hell dekkende plag som burqa i henhold til Koranen. Så du ikke blir gjenkjent og ikke forvekslet med konkubiner og slavinner i henhold til Sahih Hadithter. Men, er det nok med å dekke hele kroppen din for Allah? Dessverre nei. Du skal ikke se på andre menn. I henhold til Koranen 24:30,31 skal både muslimske kvinner og menn senke blikket sitt ned i møte med det andre kjønn, bortsett fra nær familie medlemmer som man ikke har lov til å gifte seg med.

Vi kan kaste burkinien i søppelen med god samvittighet. Fordi muslimsk kvinne kan ikke være på offentlig strand i det hele tatt.

Hvordan kan en muslimsk kvinne våge å kreve og støtte bare dekking av håret uten å senke blikket ned, uten å slutte å gå med bukser, bruke sminke, trange klær, pynte seg for så å gå ut av huset? Hvordan kan de forsvare hijaben? Enhver menneske som støtter bruk av dette tøystykket med sine uvitenhet godtar samtidig at millioner av kvinner og jentebarn blir tvunget, slått, truet, eller drept på grunn av de ikke vil bruke hijaben eller heldekkende plagg.

Konklusjonen er:

Det vi ser fra skriftene er at muslimske kvinners dekking av håret eller hele kroppen har ingenting med noen hellige grunn å gjøre. Å begrunne dekking av håret for moralske grunner er også helt umulig siden muslimske menn ikke dekker håret sitt.

Så, når en spør, hvorfor gjemmer du håret ditt? Da kan du svare; fordi jeg har misforstått hva Islam krever. Men når du blir spurt om hvorfor dekker du hele kroppen din, da kan du svare; fordi Umar ville det!

Og, "dere vestlige kvinner! Hver gang dere ser en kvinne som er dekket, da må dere forstå at det er for å ikke bli forvekslet med konkubiner og slavinner. Fordi de er de frie kvinner mens de som ikke dekker seg er konkubiner og slavinner i henhold til den Islamske teologiske forklaringen når det gjelder dekking av kvinner".

Selv om hendelsene som forårsaket Koran versene om tildekking er komiske, så har den helt til den dag i dag hatt effekter som ikke har vært komisk i det hele tatt. Tildekking kravene har frigjort muslimske menn fra sitt ansvar om selvkontroll og overførte alt ansvaret og skylden til kvinner. Ikke minst har dette frigjort ansvaret til muslimske menn når det gjelder oppførslene deres ovenfor kvinner som ikke dekker seg.

Målet med tildekking i Islam er helt åpenbart. Det er å fengsle kvinner bak gardiner eller tøystykker for å isolere dem fra offentlighet og ha kontroll over dem siden det er menn som eier dem. (Quran: 4:34 /2:228/ 2:223)

Jeg ser hijab kun som et politisk symbol, uvitenhet om bruken og dobbeltmoral innenfor islam.

Av: Cemal Knudsen Yucel, Leder av Ex-Muslims of Norway / Denne artikkelen ble først publisert på Nettavisen den 08.09.2016


bottom of page