top of page

Ikke skyt budbringeren!


Yes folkens, det finnes insest i islam, men majoriteten av muslimene praktiserer heldigvis ikke dette. Før du river av deg håret på grunn av denne påstanden kan jeg bekrefte at dette ikke er noe jeg finner på selv, jeg henviser bare til teologien i islam.

Men før vi går løs på kildene har jeg noen kommentarer til dialogen mellom Maria Høili og Sofia Rana.

Det er skremmende å se hvor lite ytre venstreside ønsker å grave fram av fakta når søkelyset er på negative sider om islam. For meg vitner dette om både uvitenhet og dumsnillhet – man ønsker med dette å skåne islam og muslimer fra de ubehagelige tekstene.

Det er viktig at man kan snakke åpent om disse ubehagelige tekstene, for mange muslimer kjenner faktisk ikke til hva som står i de hellige bøkene – de får ofte religionen overlevert via muntlige overføringer innad i familien under oppveksten.

Tilbake til saken.

Maria Høili delte nylig en lenke med et sitat fra en egyptisk geistlig med navnet Mazen Al-Sersawi. Denne geistlige bekreftet kort fortaltat insest er tiltatt i islam såfremt barnet blir født før giftemålet. Dette betyr kort og godt at et barn født utenom ekteskapet vil bli betraktet som illegalt og uekte, og barnet har derfor ingenting med den biologiske faren å gjøre. Insest er dermed tillatt.

Hvis moren og faren hadde giftet seg først ville «blod og ekteskap» skapt et ekte barn. Insest blir dermed forbudt.

Når budskapet fra Sersawi ble spredt kom det naturlig nok mange benektelser fra uvitende muslimer. Jeg kan forstå at disse muslimene gikk i forsvar for å renvaske deres ideologi, for de fleste av muslimene har bedre moral enn deres egen profet, og jeg antar at de aller færreste av muslimene har lest koranen og hadithtene fra perm til perm – på et språk de selv forstår.

Som forventet dukket også uvitende politikere fra ytre venstre opp med godhetsmoralen deres løftet høyt opp over vår moral. For disse godhetsapostlene er ikke fakta det viktigste, det viktigste for disse er å bli krenket så fort som mulig, samt å flytte fokuset vekk fra religionen umiddelbart. De lykkes ganske godt synes jeg, og det må være ganske behagelig å kunne velge hvilke tekster man ønsker å tro på - og hvilke tekster man velger å koste under teppet i godhetens navn.

Ytre venstre har faktisk blitt så dyktig på å fjerne fokuset fra negative sider i islam at de gjør det med et smil og uten å svette en dråpe – det er bare å bruke ordene rasist eller nazist så velger de fleste å skygge banen. Bare se på kommentaren til Sofia Rana i Klassekampen hvor Maria Høili ble sammenlignet med moralen til menneskehetens verste ideologi – nazismen.

Maria Høili delte ubevist en lenke fra en rasistisk side, hvilket hun beklaget da hun oppdagetat innholdet kom fra en rasistisk side. Maria ble dermed et perfekt bytte for uvitende og falske muslimer (stryk det som passer).

På 1-2-3 ble hele saken om insest snudd til saken om rasist-arvingen på ytre høyre og heltinnen Sofia Rana.

Voilà! Sleng ut en anklagelse om rasisme eller nazisme så forsvinner hovedpoenget, nemlig at man har lov til å gifte seg med sin biologiske datter utenfor ekteskap i henhold til islamske tolkninger– så fremt barnet har blitt født før ekteskapet. Selv om Høili har tatt avstand fra rasister og beklaget manglende kildekritikk velger ytre venstre å snakke om budbringeren – og ikke selve budskapet. Forkastelig.

Når det gjelder kildesøk så mistenker jeg at Klassekampen unngår å utfordre oraklet lokalisert på «kairo-kontoret»,for jeg stiller store spørsmålstegn til hvorfor vedkommende ikke klarte å verifisere de arabiske uttalelsene til Al-Sersawi – for meg tok det kun 10 minutter, og jeg er tyrkisk.

Journalister liker ofte å skryte av gode kildesøk samt verifisering av fakta før innholdet går i trykken. Videoen med Al-Sersawi ble spilt inn i 2012 og havnet på internettet i 2016 til stor oppstandelse i hele verden, og medier i Norge valgte naturlig nok å ikke nevne budskapet til denne karen.

Jeg mener at Klassekampen bør legge ned «kairo-kontoret» da dette kontoret ikke klarer å verifisere innholdet i denne videoen. Dette tolker jeg som at arabisk må være vanskelig å oversette, derfor anbefaler jeg «kairo-kontoret» om å søke i arkivet til NzHerald eller den Tyrkiske Hurriyet.

Fakta om insest saken i Islam som Maria Høili delte på Facebook:

1. Mazen Al-Sersawi er en lærer og underviser ved det egyptiske Al-Azhar universitet, kjent som "sunniislams» mest prestisjetunge universitet.

2. I videoen siterer Al-Sersawi den fremtredende muslimske juristen Imam Al-Shafi'i

3. Imam Al-Shafi (767–820 CE) er grunnleggeren av en av de fire sunni-islamske skoler som tolker profeten Mohammed og Koranen.

4. Majoriteten av muslimske lærde er samstemt om at barn født før ekteskapet er å anse som et uekte barn.

5. Majoriteten av muslimske lærde mener at en far ikke kan gifte seg med sitt «uekte» barn (bra!).

6. Men dessverre finnes det mange lærde som mener at ekteskap mellom far og «uekte» barn er tillatt i henhold til islam. Nevner blant annet: Imam Al-Shafi'i, Al-Qurtubi og Mazen Al-Sersawi.


bottom of page