top of page

Avradikalisering eller islamsk misjonering?


tyreleder Geir Lippestad, sammen med stifterne Yousef Bartho Assidiq og Faten Mahdi Al-Hussaini (20) i Just Unity. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter at å ha sett bilde av lanseringen av Just Unity med styreleder Geir Lippestad, Yousef Bartho Assidiq og Faten Mahdi Al-Hussaini så tenker jeg hvorfor? Hvem mener at disse personene er noen av de viktigste stemmer vi har i Norge for å jobbe mot radikalisering og ekstremisme?

Hva er det som gjør at de har ekspertisen som gjør dem kvalifisert for denne viktige jobben? (Håper det ikke er på grunn av skjegg og hijab.) Kan det være fordi Lippestad ble et kjent ansikt etter ABB? (Jeg håper det ikke er på grunn av APs politiske misjonering til muslimer.) Når jeg ser de tre på bildet klarer jeg ikke å se forbi dette:

  • Geir Lippestad er styreleder og en personlig kristen mann. Men hva kan han om islam-ideologiens kultur, ukultur, praksis, lære eller teologi?

  • Yousuf Assidiq, en etnisk norsk mann som har konvertert til islamsk ideologi, som selv innrømmer at han har lite kunnskap om islamsk teologi. For oss som har forlatt islam er konvertitter som Assidiq allerede radikalisert.

  • Faten Mahdi Al-Hussaini er en shia-muslim med hijab, som ble kjent da hun appellerte mot ISIS. Akkurat som mange andre med muslimsk bakgrunn gjorde. ISIS hater shia og godtar ikke shia-retningen. Vi hadde blitt mer glad under appellen hennes hvis hun hadde tatt av seg uniformen sin (hijaben) og kastet den som Yezidi-kvinnene gjorde da de rømte fra fangenskapet til ISIS. (Tenk hvis hun kunne ha gjort det i solidaritet bare for dette øyeblikket, siden hun bruker den av fri vilje.)

Jeg lurer veldig på hvor mye kunnskap og forståelse hun har for den sunni-islamske ideologien som majoriteten av muslimer følger. Vet Faten at det ikke er påbud med hijab i koranen? Vet hun hvorfor hun bruker hijaben?

Jeg ser Faten og Yousef reiser rundt i landet i 38 kommuner for å bygge bro mellom nordmenn og muslimer, (Er ikke muslimer norske?) for å stoppe radikalisering. Hvorfor må man jobbe med å bygge broer mellom nordmenn og muslimer? Er det noe feil med muslimer? Eller med nordmenn? Jeg vet at jeg ikke vil ha en bro fra det norske samfunnet tilbake til det sjette århundres ideologi, som enda ikke har blitt reformert. I stedet for å bruke tiden sin, finansiert med statlige midler, til å misjonere islamsk ideologi kunne de heller ikke brukt tiden og midlene til å reformere islam slik at man slipper å bygge broer?

Kan de ikke heller dra rundt til alle moskeene først, for å debattere islam med andre muslimer siden det er stor uenighet mellom muslimer når det gjelder islam? Er det ikke kobling mellom jihadister og moskeer? Da kan man kanskje også sammenligne mottakelsen de får fra moskeer i forhold til skoler. Vet Faten og Yousef at i de fleste muslimske land så har de ikke bønnerom på skoler, og de får heller ikke fri til å gå i moskeen i skoletiden.

Så vil jeg spørre disse tre hva de gjør i forhold til enkelte av de etniske norske hatefulle ekstreme konvertittene som er like truende som jihadistene mot de frafalne fra islam. Finnes det radikaliseringsprosjekt mot disse? Hvilke bakmenn og moskeer er det som produserer slike ekstreme konvertitter? Har Just Unity sjekket dette?

Hva tenker Just Unity om barnehijab, forhudslemlestelse, kjønnslemlestelse av kvinner, arrangert- og tvangsekteskap, barnebruder, hijab, niqab, flerkoneri, æresdrap, martyrdom, jihad, zina og så videre. Snakker de om dette når det gjelder islam? (Vi har ikke observert noe av disse punktene på deres Facebook- eller websider.)

Nå som det kommer flere barn med hijab hit til Norge, skal disse jentene få lære om barns rettigheter? Om retten til en trygg og god barndom, at alle barn er like verdifulle med rett til å leve like fritt som de etniske norske jentene lever?

Vet de at det ikke er et påbud i koranen om forhudslemlestelse av gutter? Vet ikke disse at forhudslemlestelse ikke er oppført i koranen, men bare i hadither. Vet de at det i samme bok står at man må kjønnslemleste jenter?

Så hvem av disse tre skal si til helseminister Bent Høie at han må også tillate kjønnslemlestelse av jenter siden han tillater forhudslemlestelse av gutter, siden det står de samme hadith-bøkene? Vet de at det i samme bok står at man kan drepe frafalne, drepe homofile, steine damer til døde, kutte armer og bein av tyver? Hvem skal avgjøre hva som skal velges og vrakes her? Tillater man en ting må man jo tillate resten fra samme bok?

Hvis noen av disse tre får et spørsmål fra en voksen muslimsk jente som ble tvunget som barn til å bruke hijab, om hvorfor de ikke så henne og hennes rett til å ha en lik barndom som de etniske norske. Var hun ikke like verdifull som de etniske norske, siden barneloven ikke gjaldt for henne?

Når skal vi alle begynne å se disse små jentene som lever i egne parallellsamfunn etter at de måtte ta hijaben på? Hvor er de voksne hijabi-feminister som for eksempel Faten sin kamp for småjentene? Det er trist å se at her i et av verdens mest moderne land, at de tillater små muslimske jenter leve mine formødres barndom.

Når jeg ser de to, eller leser hva de driver med, ser jeg kun to som reiser rundt og misjonerer for islam, på lik linje som Jehovas vitner kommer på døren for å misjonere sin ideologi. Eneste forskjellen er at Just Unity har lønn fra staten, mens Jehovas vitner må tigge om penger. Hva feiler det Norges regjering som bruker disse og Islam Net til å radikalisere andre muslimer? (Veldig merkelig at de har glemt Profetens Ummah!)

Finnes det noen bevis på at alle disse har klart å avradikalisere noen eller har bygget noen broer? Har den norske stat så lite kunnskap om islamsk ideologi at de ikke vet at er du først en troende muslim, så kan du ikke benekte koranen eller profetens handlinger?

Jeg syns tiden er inne nå å kaste PK i søppelet og starte å kreve reform av islam, så den kan tilpasse seg til det 20. århundre. Dette kan kun skje med opplysning og avsløring av den sanne islam og alle sidene med den.

For meg som er vokst opp i et muslimsk land med muslimske tradisjoner, ønsker jeg av hele mitt hjerte at dette flotte landet med dens demokrati, ytringsfrihet, og likestilling skal bli bevart. Religion (ideologi) må bli en privatsak, ingen skal kunne stille krav eller forskjellsbehandle på grunn av en ideologi. Dette må nye landsmenn også få lære når de kommer hit.


bottom of page