top of page

Islamsk jødehat
Det jødehatet som man nærmest får gjennom morsmelka i muslimske samfunn i verden er mye mer religiøs motivert enn politisk motivert.


Palestina konflikten er et verktøy for islamistene for å både uttrykke deres religiøs hat og utføre deres religiøs vold mot jøder i forkledning av politisk motivasjon, eller under navnet i "frihetskamp", "opprør" og etc! Og, hvem kjøper dette? Jo, den islamo-venstre siden i Vesten som har alliert seg med islamistene som egentlig hater alt som vesten står for.


Ved siden av all jøde hatet som står i islamske bøker er internett fullt av videoer og artikler av både imamer og muslimske politikere som oppfordrer både til vold og hat mot jøder, dette har pågått i alle år og blir oversett av venstre siden i Vesten. Og vi som avslører det islamske hatet mot jøder blir stemplet som hatere og blir sensurert av konsensus som tilhører nettopp venstre siden.
Så lenge det religiøse jødehatet i islam ikke blir bekjempet, må jødene dessverre betale prisen! Syns nå det er på tide at alle forstår at islam må gå i gjennom opplysningstid på lik linje som andre religioner har måtte gått, men tror kanskje at islam må gås enda grundigere igjennom.

Dette er nødvendig for alle, både for muslimer og "vantro". Da først kan vi håpe på mere fredelig sameksistens.


——————————————————————————

Den siste timen vil ikke komme før muslimer slakter jøder, og til og med steinene og trærne vil forråde jødene som gjemmer seg bak dem, unntatt ett tre fra Israels land.

Denne profetens fortelling, som anses som islams ultimate seier, blir ofte minnet om i prekener før ukentlige islamske fredagsbønner:


«Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.»

Sahih Muslim 41:6985, see also Sahih Muslim 41:6981, Sahih Muslim 41:6982, Sahih Muslim 41:6983, Sahih Muslim 41:6984, and Sahih Bukhari 4:56:791


Muslimer må ikke ta jødene som venner og beskyttere, ellers vil ikke Allah veilede dem:


«O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust.»

Quran 5:51


Muslimer vil bli spart for helvetesild av Allah på oppstandelsens dag ved å få jøder til å ta deres plass og bli kastet i helvete:


«Allah's Messenger (may peace be upon him) said: When it will be the Day of Resurrection Allah would deliver to every Muslim a Jew or a Christian and say: That is your rescue from Hell-Fire.»

Sahih Muslim 37:6665, See also: Sahih Muslim 37:6666, Sahih Muslim 37:6667, and Sahih Muslim 37:6668


Muslimer må kjempe mot jødene, inntil de underkaster seg i skam og betaler Jizyah:

«Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute [Jizya] readily, being brought low.»

Quran 9:29


De fleste av jødene er troløse, perverse overtredere:

«Ye are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah. If only the People of the Book had faith, it were best for them: among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors.»

Quran 3:110


Jøder tjener Allahs sinne:

«Allah's Apostle said, "Say Amen' when the Imam says "Ghair-il-maghdubi 'alaihim wala-ddal-lin; not the path of those who earn Your Anger (such as Jews) nor of those who go astray (such as Christians); all the past sins of the person whose saying (of Amin) coincides with that of the angels, will be forgiven.»

Sahih Bukhari 1:12:749


Muhammeds døende ord inkluderte en forbannelse over jøder for å bygge sitt sted for tilbedelse ved profetenes graver:

«Narrated 'Aisha and 'Abdullah bin 'Abbas: When the last moment of the life of Allah's Apostle came he started putting his 'Khamisa' on his face and when he felt hot and short of breath he took it off his face and said, "May Allah curse the Jews and Christians for they built the places of worship at the graves of their Prophets." The Prophet was warning (Muslims) of what those had done.»

Sahih Bukhari 1:8:427


Siden jødene har sagt at Allahs hånd er bundet opp, vil hendene deres være bundet og de vil bli forbannet. De er iherdige, opprørske og blasfemiske, og Allah har forbannet dem med fiendskap og hat frem til dommens dag. Allah stanser deres innsats for krigføring, og de forårsaker alltid ugagn:

«The Jews say: "Allah's hand is tied up." Be their hands tied up and be they accursed for the (blasphemy) they utter. Nay, both His hands are widely outstretched: He giveth and spendeth (of His bounty) as He pleaseth. But the revelation that cometh to thee from Allah increaseth in most of them their obstinate rebellion and blasphemy. Amongst them we have placed enmity and hatred till the Day of Judgment. Every time they kindle the fire of war, Allah doth extinguish it; but they (ever) strive to do mischief on earth. And Allah loveth not those who do mischief»

Quran 5:64


Allah gjorde noen jøder til aper og griser for å bryte sabbaten:

«And well ye knew those amongst you [Children of Israel] who transgressed in the matter of the Sabbath: We said to them: "Be ye apes, despised and rejected."»

Quran 2:65

Muslimer må ikke hilse på jøder før jødene hilser på dem, og de bør tvinge jøder til å gå til den smaleste delen av veien.

Denne læren ble blant annet nedfelt som en del av sharia-lovene som regulerer den sosiale tilstedeværelsen til dhimmier:

«Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: Do not greet the Jews and the Christians before they greet you and when you meet any one of them on the roads force him to go to the narrowest part of it.»

Sahih Muslim 26:5389


Jøder er de mest hatefulle mot muslimer:

«Strongest among men in enmity to the believers wilt thou find the Jews and Pagans; and nearest among them in love to the believers wilt thou find those who say, "We are Christians": because amongst these are men devoted to learning and men who have renounced the world, and they are not arrogant.»

Quran 5:82


Jødene sier at Ezra er Allahs sønn, noe som gjør dem perverse, og til og med Allah kjemper mot dem:

«And the Jews say: Ezra is the son of Allah, and the Christians say: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah (Himself) fighteth against them. How perverse are they!»

Quran 9:30


Jøder må tro på Koranen, ellers vil Allah forvrenge deres ansikter og ta bort deres berømmelse slik at de blir ugjenkjennelige, snu dem bakover eller forbanne dem:

«O ye People of the Book!* believe in what We have (now) revealed, confirming what was (already) with you, before We change the face and fame of some (of you) beyond all recognition, and turn them hindwards, or curse them as We cursed the Sabbath-breakers, for the decision of Allah Must be carried out.»

Quran 4:47

………….................

Comentários


bottom of page