top of page

Klokken er fem på tolv og imamen står i gangen din


Han er faktisk også i Kristiansand og rydder i gatene våre. Da politiet ikke klarer å opprettholde orden.

I slutten av august ble en karikaturkonkurranse i Nederland avlyst på grunn av trusler fra radikale muslimer. Politiet har også arrestert flere personer med konkrete drapsplaner. Under valgkampen i Pakistan tok også flere kandidater til orde for å sende atombomber mot Nederland dersom konkurransen ikke ble avlyst. ​

Vi har ikke kommet ett skritt lenger på 29 år når det gjelder kritikk av islam her i Vesten.

Det har gått 29 år siden Khomeini kunngjorde dødsdommen over Salman Rushdie, hans forleggere og oversettere. Situasjonen er faktisk helt lik den dag i dag for de som driver med blasfemi.

Vi lever fortsatt i en tid hvor en karikatur av en mann som levde for 1400 år siden i ørkenen eller en bok som Koranen, eller en film om islam fremdeles kan samle tusener av sinte muslimer i gatene, fra Karachi til Oslo. Enhver handling mot islam kan utløse drap, trusler, vold, forfølgelse, statlige boikotter og ambassadebrenninger.

Det verste er at vi lever i en tid der til og med andre og tredje generasjon av muslimer vil begrense ytringsfriheten, de går helhjertet inn for å børste støv av blasfemilovene og stempler kritikere som rasister og hatpredikanter. Dette velsigner spesielt venstresiden i politikken. Dette er realiteten, og den er skummel.

Skal vi virkelig frykte skade på vår kropp, eller frykt for å miste livet på grunn av tegninger eller kritikk av islam? Galskap! Nå må dette ta slutt!

Å stå i mot og kritisere trusler som vil rive våre frihetsverdier og likestilling i filler er et ansvar for enhver person som føler seg som en del av Europa.

Vi må være realistiske og fornuftige!

I alle muslimske land er det å tegne Mohammed, eller begå blasfemi en kriminell handling som straffes med fengsling og bøter.

Dette er det verste og vondeste jeg pleier å informere om: Tenk, i 13 muslimske land kan handlinger som blasfemi straffes med døden – og ja, dette er i 2018! Dette er realiteten!

Vi snakker om en totalitær religion som ikke har gjennomgått flere hundre år med kritikk tilsvarende kristendommens reise. Hvorfor er dette så vanskelig å forstå?

Det er akkurat derfor vi må fortsette å kritisere islam. Denne religionen må utvikle seg selv! Vi må ikke gå motsatt vei ved å gi islam beskyttelse mot kritikk. Politikere og journalister må ta mot til seg og skrive om de ubehagelige fakta som denne religionen bringer inn i Norge. Er du blant dem som kritiserer står du fort alene.

I de siste 40-50 år har Europa hatt en enorm immigrasjon fra den muslimske verden. Flere av disse har med seg en intolerant mentalitet som verken har forståelse eller respekt for våre verdier, og ikke minst mangler disse ofte viten om den europeiske historien – og hvordan disse verdier blitt til.

Religiøse som reagerer når de blir krenket av en karikatur og vil stoppe en tegning av Muhammed i dag, vil ofte ønske dødsstraff for den samme blasfemikeren når hans religiøse meningsfeller er i flertall og har fått makt! Sånn er det, det er bare å se på den muslimske verden som referanse:

Noen muslimske demonstranter i Europa ønsker å forby blasfemiske handlinger – selv om disse er i minoritet. Men i land som styres av islamske lover eller hvor muslimer en majoritet, krever demonstrantene henrettelse av blasfemikere.

Nå spør jeg dere! Hva ønsker vi i nær framtid i Europa?

Hvilke verdier og mentalitet ønsker dere å etterlate til Norges fremtidige generasjoner?

Ønsker dere å videreføre frihet, ytringsfrihet, likestilling og demokratiet? Eller vil dere etterlate en totalitær ideologi som ødelegger land etter land i den muslimske verden og gjør livet til et helvete på jorden, spesielt for kvinner, frafalne, blasfemikere, homofile, etniske og religiøse minoriteter. Hvor mange peniser skal omskjæres av staten, og hvor mange damer skal være underlagt mannen?

Skal vi kopiere Sveriges NO-GO soner?

Muslimer må forstå, ja Mohammed kan være et perfekt og hellig menneske for dem, men han er ikke noe annet enn en homo sapiens, eller en voldtektsmann for noen andre.

Muslimer må akseptere at noen ønsker å tegne Muhammed eller vil kritisere islam.

Jeg mener følgende; støtter du de som vil stoppe blasfemiske handlinger da støtter du også steining av kvinner, drap av homofile, drive jihad mot de vantro, kapping av hender, føtter og hode av mennesker. Fordi alle disse ting står i den samme Hadith boken som forbyr å tegne profeten!

Folk må innse at vi bor i Europa!

Europeere har kjempet i flere hundre år for å ha retten til å kritisere, latterliggjøre ikke bare kristendommen, men religion og ideologi generelt. Europeiske aviser har publisert karikaturer som gjør narr av ikke bare Jesus, men nonner, paven, prestene, holdningene til kristne, historiske personer og dogmer.

Det var en tid da blasfemi-handlinger ikke var mulig, men heldigvis ble alle tabuene knust av blasfemikere!

Hvorfor må Europa ta kampen på nytt bare på grunn av en annen dogma har fått innpass i samfunnet?

Min sterkeste kritikk går hverken til muslimer eller gærninger som vil ta liv av kritikere. Min sterkeste kritikk går til våre politikere, statsministrene og journalister som i alle år har sviktet Vebjørn Selbekk, Charlie Hebdo, Jyllandposten, Teo Van Gogh, Salman Rushdi. Til alle de som sviker Europa og verdiene våre.

Det største problemet er faktisk våre politikere – vår elite!

Vi hadde unngått mange tapte liv og radikalisering i Vesten, dersom politikerne stod opp og sa høyt og tydelig at «her i landet har vi ytringsfrihet».

Si klart og tydelig at «den norske stat støtter og skal beskytte mennesker som utfører blasfemiske karikaturer, og religionskritiske filmer eller bøker. Å kritisere eller latterliggjøre dogmer er vår tradisjon i Europa. Blasfemien er den største grunnen til at vi har ytringsfriheten i dag.»

Jeg vil vite hva vår politikere og statsministeren mener om blasfemi!

Når vår statsminister snakker om «religiøs rasisme» da blir jeg redd! Når våre politikere prøver å stoppe islam kritikk med å bruke begreper som «religiøs rasisme», islamofobi, muslimhater eller fremmedfiendtlighet her i Vesten, gjør de en bjørnetjeneste for alle muslimer.

Under marsjen for Charlie Hebdo, hvor alle bar en blyant etter slaktingen av menneskene, da skulle hele verdenspressen ha publisert en karikatur og de i marsjen skulle båret en tegning av Mohammed sånn at det ble markert at dette kan vi gjøre i den frie og moderne verden.

Når spesielt venstrevridde ateister i Vesten sier, «huff dere trenger jo ikke provosere med tegninger…»

Da sier jeg: Så kristendommen ble reformert og menneskerettigheter kom foran religionen uten at noen av de religiøse ble provosert??

Give me a break… Verden har aldri gått fremover og utviklet seg uten kritikere og fritenkere som våget å stå opp med sine meninger, dessverre har mange blitt drept i kampen for ytringsfriheten. I den muslimske verden fortsetter henrettelser på grunn av mangel på ytringsfrihet. Fengsler er full av blasfemikere og forfattere som våger å bruke sin ytringsfrihet.

Vi i Ex-Muslims Of Norway er en del av en global bevegelse hvor vi er avhengig av ytringsfriheten, vi har selv ex-muslimske samarbeidspartnere som sitter i fengsel og venter på å bli henrettet på grunn av sin blasfemi.

Norge er et vakkert land med et humant levesett – stå opp og ta vare på dette! ​Ikke ta verdiene dere har i dag for gitt. I morgen kan det være for seint.


bottom of page