top of page

Hvem er mest seksualisert: hun i hijab eller hun i miniskjørt?


La meg forklare med en slags avsporing som ikke er en avsporing. Et variert kosthold i moderate porsjoner satt sammen med en viss fysisk aktivitet, gjør oss sunne. Balanserer vi feil kan det lede til overvekt og kanskje overbelastning og fysiske skader. Det påvirker vår selvtillit.

I Norge verdsetter vi sunn frokost og varierte middagsretter, kanskje en liten dessert av og til. Flere av oss har også fredagspils og lørdagsgodt. Ikke alltid det enkleste i kostholdsbalansen, men vi prøver. Å kutte ut alt sukker og fett fra kostholdet er frarådet, også fordi det kan få oss til å «sprekke» – for så å fråtse i det usunne.

Egen seksualitet

Mange av kvinnene i miniskjørt fremstår som sunne, og det gir dem selvtilliten til å kle seg slik at kroppen fremheves. Det er ikke uvanlig at de blir overøst med oppmerksomhet og komplimenter, men de fleste vet hvordan de skal håndtere slik oppmerksomhet.

Det forteller meg at dette er kvinner som er en selvfølgelig eier av sin egen seksualitet.

Oppmerksomheten får de fordi de er tiltrekkende, og siden de er selvstendige eiere av egen seksualitet, kan de også avvise dem som ikke måler seg opp til deres egne preferanser.

Disse kvinnene er selvstendige og frie.

Menn som ser på slike tiltrekkende kvinner, er vant til deres attraktive ytre og kanskje flørt. De er ikke underernært på slike syn eller høflig berøring, som igjen kan utveksle signaler om mer eller mindre ønsket kontakt eller nærhet. Klessignaler om selvtilliten og ønsker om oppmerksomhet, verbal kontakt eller seksuell nærhet, kan ytres og utveksles uten frykt. En er vant til denne «dialogen».

Underernæring

Segregering er underernæring av både synlig, verbal og fysisk kontakt. Kvinner som tildekkes av patriarkalske krav eier ikke sin egen seksualitet. Det er en virkelig seksualisering av kvinner.

Menn som er underernært på synet, dialogen og nærheten til kvinnene har lett for å «sprekke» ved noe så uskyldig som en håndhilsning, et smil eller ved øyekontakt.

Den tildekte kvinnen i hijab har heller ingen rett til å si «nei takk» til ektefellen. Han har derimot rett til å voldta henne. For hennes kropp og seksualitet er hans eiendom.

Dessverre bruker våre hovedstrømmedier den seksualiserte kvinnen i hijab som rollemodell for å undertrykke den frie kvinnen i miniskjørt. Ved å gi inntrykk av at kroppslig synlighet og selvtilliten er umoralsk.

De segregerte er underernærte og kan «sprekke» svært stygt.

Men hvis den tildekte kvinnen vil anklage noen for å seksualisere kvinner, bør hun rette kritikken mot religiøs indoktrinering som forlanger kjønnssegregering. En segregering som hindrer kontakt og informasjon om det motsatt kjønn. Som hindrer «kostholdsbalansen» av syn, samtale og berøring. Den indoktrineringen som sulter menn fra nødvendige behov og kan lede dem til intense og voldelige overgrep mot kvinner og barn.

Oppgitthet og feighet

Det er godt mulig at individer som synes det er vanskelig å sette grenser for egen ernæring, blir tiltrukket av underkastelse. Man overlater ansvaret for selvdisiplin til segregerende krefter, men det utstråler ikke styrke. Det utstråler oppgitthet og feighet. For det leder til ødeleggelse av likestilling og frihet.

Vi i Norge er vant til en «variert kosthold». Vi prøver å være selvdisiplinerte. Vi har «dialog» også via signaler. Vi prøver å ta hensyn og vise respekt for andres grenser. Det skal være en selvfølge at «nei» betyr nei. Så er ikke alle like flinke, men alternativet er verre.

Vi bør være stolt av våre seksuelle friheter.


bottom of page