top of page

Spørsmål til UDI


EX-MUSLIMS OF NORWAY

Org.nr. : 917 429650

Utlendingsdirektoratet 07.06.2018

Etter at EX-Muslims Of Norway har fått flere henvisninger med spørsmål og bekymringsmeldinger fra ex-muslimer om dialogsmøter på mottak har lederen av EX-MN Cemal Knudsen Yucel skrevet et blogginnlegg hos Nettavisen om saken den 07.06.2018. https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/hva-har-imamer-pa-asylmottak-a-gjre/3423498034.html

Innlegget ble svart av Abdul Waheed Aslam, imam i Stavanger hvor han sier at dialogsmøtene er et ønske fra UDI Vest om at religiøst mangfold i Norge skal belyses i asylmottak. https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/a-hindre-dialog-er-et-brudd-pa-ytringsfriheten/3423498360.html

Da har vi noen spørsmål til dere i UDI som vi ønsker å bli opplyst om før vi svarer denne imamen i Nettavisen.

Vi håper på raskt svar på grunn av at vi ser dette som en veldig alvorlig sak for de som har rømte fra islam. De er redd for å bruke sin ytringsfrihet i mot imamene når imamer blir legitimert og blir valgt av staten som samfunnsledere, dialogpartnere og representanter for alle de som kommer fra muslimske land. Ex-muslimer føler seg ikke som en del av det mangfoldet som staten og loven skal ivareta i et sekulært og demokratisk Norge.

 • Hvor lenge har UDI invitert og finansiert dialogsmøter med imamer og prester på asyl mottak her i Norge?

 • Når ble disse dialogmøtene vedtatt og av hvem?

 • Gjelder disse dialogmøtene kun i Stavanger eller for hele Norge?

 • Hva er bakgrunnen og formålet med disse dialogmøtene?

 • Har dere noen resultater å vise til om disse møtene har oppfylt deres eventuelle krav?

 • Hva er grunnen til at det er kun prester og imamer som representanter for religioner? Kommer det ikke folk fra andre religioner?

 • Hvilken retning og lov skole må imamen ha som dere syns representerer islam og muslimer?

 • Hva er den religiøse bakgrunnen til imamen dere velger til denne type dialog?

 • Har dere noen tall over de flyktninger/asylanter som har flyktet fra islam ?

 • Har dere noen oversikt og tilbud til de som har forlatt islam, ex-muslimer?

 • Har ex-muslimer noen representanter fra UDI på Norske mottak?

Med hilsen

for Ex-Muslims Of Norway

Cemal Knudsen Yucel /leder


bottom of page