top of page

Åpent brev til statsminister Erna Solberg


FOTO: Jon Olav Nesvold

Vestens kultur og sivilisasjon er tuftet på religionskritikk. Uten religionskritikk hadde vi levd i den middelalderske pavestaten fortsatt.

Dersom statsministeren i Norge med sitt utspill mot det hun kaller for "religiøs rasisme" forsøkte å verne religioner mot kritikk - noe mange har oppfattet det som - bør hun i aller høyeste grad komme tilbake til offentligheten og utdype hva hun mener.

Det at religioner skal og må utsettes for kritikk - og da ikke minst religioner som ikke har vært gjennom noen reformasjons- og moderniseringsprosess - er grunnleggende viktig i det moderne Norge.

Enkeltpersoner har i norsk lov vern mot sjikanerende og truende ytringer - slik må det være. Men ideologier, religioner, guder og profeter kan ikke ha noe vern.

Hvis en religion, ideologi, gud eller profet ikke kan "overleve" i vår tid uten vern mot karikaturer, latterliggjøring og endog usaklig hets, da får den heller dø. Dette er den kollektive lærdommen vi trakk av karikaturstriden i første tiår av 2000-tallet, en konflikt der enkelte framtredende politikere i det norske samfunnet sviktet med god margin.Det er svært viktig å ta vare på lærdommene fra den gangen.

Jeg håper Erna Solberg som landets fremste tillitsvalgte er seg dette meget bevisst!

Halvor Tjønn / Journalist, historiker og forfatter

Overskriften og bildet ble valgt av oss!

bottom of page