top of page

Ønsker vi mere barna hijab?


Hvis den islamistiske kyskhets uniform hijaben skal normaliseres her så må først det å være ex-muslim normaliseres her i Norge. Det å normalisere apostasi i Islam vil gjøre det lettere for de muslimske jenter som ønsker å gå uten denne uniformen / eller de som tar den av skal få slippe å bli utsatt for trakassering, vold, trusler, mobbing, utestengelse og negativ sosial kontroll.Enkelte av disse jenter er nå under et sterk press fra de religiøse og patriarkalske mørke krefter, så hvis noen tror at normalisering av hijaben på TV skal gjøre det lettere for disse jentenes liv så må de være utrolig naive eller skal man si uvitende!

NRK sitt arbeid med å normalisere hijab og usynliggjøring av ex-muslimer og apostasi problemet i Islam viser at de er ikke en nøytral stats kanal. Med å la islam apologetene få fremme sin religion og normalisere en kvinne undertrykkende uniform viser deres totall manglende kunnskap om betydning av hijab.

En liberal og nøytral stats kanal burde jobbe med å normalisere ex muslimers eksistens før og foran normalisering av religiøse og patriarkalske symboler. Vi vet at de religiøse muslimer har vært her over 40 år! Hadde det ikke vært viktig for NRK å vite om det har vært ex muslimer i samme periode?

Før NRK starter å normalisere hijaben med å ta som en selvfølge og promotere den bør de først ha en åpen og ærlig debatt om hijaben både politisk, teologisk og kulturell.

Hvilket inntrykk gir NRK i dag til de ny ankommende muslimske innvandrer foreldre?

Dette gjør det lettere for dem å utsette sine døtre for tvang for bruken av hijab.

Vi mener at en stats kanal må være nøytral. Jo, mangfold må det være, men da må alle i mangfoldet få lik tid og stillinger i kanalen. Vi venter spent på hvilken neste religion/ideologi skal ta valget etter Faten! Vår kritikk handler ikke om en enkelt person, det handler om faren med å normalisere en kvinne undertrykkende, religiøst og ideologisk kyskhets uniform her i Norge.

Kritikken handler også om NRK sin feil med å ta fokus på bare hijaben og vise dette som en rolle modell/representant for muslimske jenter uten å gi samme muligheten til for eksempel en muslim eller ex muslim jente uten hijab før det kommende valget. Eller til en munk, jøde, pastafarian, høyre ekstremist, kommunist, sikh, bahai, ateist etc.

Vi tenker også på de som har flyktet fra Islam hit, eller bare flyktet på grunn av drapstrusler fra hvor som helst i verden på grunn av apostasi. Hva skal de tenke når de ser at et av de mest moderne og likestilte land i verden har en program leder i sin stats kanal med den islamistiske uniformen for kyskhet. Hijab?

Hvor mange jenter blir fengslet, drept, utsatt for vold eller negativ sosial kontroll i verden bare på grunn av de har ikke dekket håret med en hijab?

Cemal Knudsen Yucel / Leder av EX-MN

bottom of page