top of page

Linda Noor forsøker å tåkelegge hijabdebatten


Det krever kunnskap for å debattere. Det holder ikke med konvertittstatus, Linda Noor.

Linda Noor prøver med utspekulert, klisjéaktig og billig hersketeknikk å vinne debatten. En seriøs og faktabasert debatt krever ærlighet med seg selv og med det andre. Det krever at man ikke mistenker eller fortolker andre i verste mening, bare fordi man har konvertert og ser på verden fra et svært konservativt ståsted. En debatt basert på ideologi og religiøse sannheter fører til intellektuell forurensning av offentligheten, og trekker samfunnet tilbake til middelalderen. Jeg har merket at de religiøse apologeter prøver slike teknikker.

Linda Noor skriver et svar til meg om hijab i verdidebatt.no under tittelen «Alternativ sannhet». Hennes svar er i favør av bruk av den islamistiske hijaben. Hun prøver å snakke om hijaben som om det fins kun én type muslimsk klesdrakt. På denne måten kan hun forkle den politiske hijaben under andre typer tradisjonelle og religiøse klesdrakter.

Jeg har allerede påpekt en rekke faktafeil i svaret hennes i " Konvertitten Linda Noor og det parallelle samfunn", publisert i verdidebatt.no. Men hennes angrep på meg krever at jeg svarer på hennes interessante faktafeil punkt for punkt.

Islam opplever en krise for islam som alle andre tradisjonelle kulturer er i konflikt med modernismen. Krigen fortsatte siden Napoleon erobret Egypt. Islamisme er en reaksjon på modernismen i islams verden. På grunn av denne krisen som islam nå opplever, kommer vi i fremtiden til å oppleve at mange kulturelle og religiøse konflikter vil dukke opp, ikke bare hijab, burqa og burkini.

Vi opplever at hijaben blir religiøst legitimert under begrepet religionsfrihet. Vi ser hvordan hijaben blir legitimert av tolerante islamovenstre under den individuelle frihets navn.

Men vi må ikke glemme andre sider ved denne sak, nemlig at vi har rett til å kritisere. Vi må også ha rett til å se på hijaben på en annen måte enn konservative muslimer, imamer og konvertitter uten å bli anklaget for å være umoralske eller islamofobe. Ingen ønsker å flytte «moralpoliti» fra Saudi Arabia og Iran til Norge for å dominere vår offentlighet.

Vi må forstå det vi opplever i europeisk offentlighet: Det er ikke innslag av religionen islam som er problemet

Islam er kompatibel med vestlig demokrati på lik linje med andre religioner. Islam integrerte seg i modernismen i et århundre fra 1. verdenskrig til 1990-tallet. Men problemet er politisk islam, som siden 1928 har dukket opp og erklært krig mot modernismen og sekularismen. Europa har tidligere opplevd en slik kollisjon. Men kristendommen klarte å integrere seg i demokratiet. Islam må følge samme spor. Vi har ingen alternativ til dette.

Vi må også forstå dette, ikke bare som religiøse krav, men som en slags motstand mot det moderne samfunnet.

Påskuddet er religion og individuell frihet. Men kan burkini betraktes som religiøs drakt?

Hvilken imam, hvilken moské, hvilken menighet eller vers i Koranen krever eller godkjenner burkini som religiøs badedrakt?

Ingen!

Den hysteriske religiøsitet Europa opplever pr. idag, er et uttrykk for en krise i islam, heller enn krav om religionsfrihet. Burkini er et symbolsk motstandsmiddel mot det frie, moderne samfunnet. Det er et uttrykk for en «åndelig» krig mot samfunnets friheter og sekulære verdier. Jeg frykter at konsekvensene blir fatale for oss, muslimer.

Og når europeere forsvarer retten til å bruk hijaben utfra den individuelle frihet og religionsfrihet, burde man ikke glemme å se på andre sider av saken: Nemlig, at den friheten en hijabisert kvinne krever, egentlig er et uttrykk for slaveri til en hellig tekst hun følger bokstavelig uten frihet, og friheten til å velge en hijab betyr samtidig å begrense sin egen frihet sammenliknet med andre moderne kvinner. Altså, disse hijabiserte kvinner krever individuell frihet for at de utsletter sin egen frihet, for at de avskaffer sin egen frihet som kvinner. og i skyggen av disse frie hijabistene er mange som blir tvunget til å dekke seg til, med trusler om vold, også i Norge.

Etter å ha lest Linda Noors svar, lurer jeg på om hun virkelig har satt seg inn i emnet, eller om hun med vilje prøver å spille med de norske lesernes uvitenhet om hijaben.

Jeg har alltid behandlet mine meningsmotstandere med respekt. Men jeg har blitt skuffet over mange. For de fleste blander seg i debatten uten kunnskap, mens de hevder de besitter all kunnskap. De viser sterk tendens til å avvise alt de ikke kjenner som konspiratorisk eller usant, slik Linda Noor gjør.

Her er noen eksempler som viser mangel på kunnskap, eller det som verre er: bevisst feilinformasjon, fra Linda Noors side

Hun skriver: «Det finnes også kvinnelige islamister uten hijab.»

Hva?

Linda Noors kan umulig vite hva hun snakker om, med mindre hun bevisst snakker mot bedre viten. Hun skiller ikke mellom ?muslim? og ?islamist.? For det fins ikke i vår verden en kvinnelig islamist uten hijab.

Hun skriver: «Det finnes også islamister som er nasjonalister, sosialister og kapitalister.»

En tradisjonell muslim kan bli nasjonalist, sosialist, kapitalist. For islam er religion. Sosialisme og nasjonalisme er ideologier. Islamismen er en tolkning som forvandlet islam til ideologi, altså islamisme er en politisk ideologi som har som mål å overta makten og styre samfunnet teokratisk med kalifatet som praktiserer shari´a.

Islamisme er uansett uforenelig med nasjonalisme, siden islamister anser seg som medlemmer av det overnasjonale muslimske felleskapet «ummaen.» Islamistene betrakter nasjonalistene og sosialistene som vantro, for disse ideologier er dannet av mennesket, ikke av Gud.

Vi vet at blant kristne nordmenn fins det både sosialister og nasjonalister. Vi vet at blant muslimer fins sosialister og nasjonalister. Men det fins ikke kommunister blant nynazister. For nazisme er en ideologi.

Kommunisme er en ideologi.

Det Linda Noor sier er faktiske feil. Det finnes ikke kommunister, sosialister eller nasjonalister blant islamister i Norge.

Men hun sier også noe vagt, misvisende og overfladisk:

«Med andre ord: Islamister er en mangfoldig gruppe, med store uenigheter seg imellom og i stadig endring.»

Dette er riktig, men blir satt i en feil sammenheng av Linda Noor. For dette mangfoldet ligger i likhetsrammen. Absolutt alle islamister tror på kalifatet, altså en teokratisk stat styrt av sharia. Islamismen er en bevegelse som har politiske mål. Forskjeller og uenigheter går på måten de vil realisere kalifatet: Den islamske staten har hastverk, mens Brorskapet vil ha det realisert med små steg. Å si at islamistene er mangfoldige og forskjellige, uten å nevne at alle vil opprette kalifatet og styre samfunnet med shari´a, blir misvisende og et bedrag for norske lesere som ikke har innsikt i saken.

Det krever kunnskap å debattere. Det holder ikke med konvertittstatus, Linda Noor. Problemet i Norge er at enhver som har en muslimsk venn blir sett på som ekspert. Enhver konvertitt blir referanse. Enhver som reiser på charterreise en uke til Midtøsten, blir ekspert på Midtøstens konflikter.

Denne artikkelen ble publisert først på Nettavisen den 05.03.2017


bottom of page