top of page

Snakker vi om ”ære” eller ”kyskhet”?


Ære må bli brukt i forhold til positive ting, slik det alltid har vært brukt blandt annet her i Norge. Jeg har stor forståelse når norske ikke forstår hvorfor ”ære” brukes i forhold til overgrep, tvang og drap. Æreskultur/ æresdrap/ æresoffer..

Så nå har jeg funnet et ord som jeg mener er riktig å bruke istedenfor ”æreskultur”, “æresdrap” og “æresoffer” det er ”kyskhetskultur”, ”kyskhetsdrap” og “kyskhetsoffer”.

Når jeg tenkte på oversettelsen av ordet ”ære” til tyrkisk eller arabisk så fikk jeg ikke det til å stemme i forhold til ordet namus som vi bruker i forhold til ”æreskultur”, som betyr kyskhet. Hvorfor må vi i her i vesten koble disse ukulturene med “ære” mens det i muslimske land brukes ordet “kyskhet”?

Alle de kvinneundertrykkende, patriarkalske og religiøse kulturer og kyskhetsdrap har ingenting med ære å gjøre, derfor mener jeg vi må fjerne ordet ære foran disse ukulturene.

Min erfaring fra den muslimske verden er at jenter/kvinner er mannens kyskhet, også hennes hår, kropp, for noen hennes hånd, fot og ansikt. Det vil også si at hun er faren, broren, bestefar og familiens sin kyskhet, til og med sønnens.

Så i patriarkalske samfunn hvor jenter/kvinner er mannens eiendom ligger familiens kyskhet mellom beinene til jentene/kvinnene. Så jeg mener at for å få en bedre forståelse hva vi snakker om så syns jeg vi må bytte ” æreskultur” med ”kyskhetskultur” og ”æresdrap” med ” kyskhetsdrap”. Et hver individ eier sin eget kyskhet.

Jeg lurer fortsatt på hvordan ordet ”chaisty” ble erstattet med ordet ”honnor” i forbindelse med drap i patriarkalske samfunn(“honnor killings/ æresdrap”), og hvorfor ”kyskhet” ble byttet ut med ”ære”.

Men hvis jeg var en imam, prest, rabbi eller sikh hadde jeg også byttet disse ordene slik for å utelukke all forbindelse til ens religionen.. Kyskhets kulturen stammer fra religioner, alle konservative religiøse samfunn hvor kvinner ikke er helt frigjort så sliter kvinner enda med å må være et kyskhets offer.

Er det ikke på tide at vi tar opp religionenes del og ansvar i forhold til såkalte “ æreskultur”. Syns derfor den beste starten på dette hadde vært å bytte “æreskultur” med kyskhetskultur!


bottom of page