• Editor´s Choice Article

Åpent brev til statsminister Erna Solberg


Vestens kultur og sivilisasjon er tuftet på religionskritikk. Uten religionskritikk hadde vi levd i den middelalderske pavestaten fortsatt.

Dersom statsministeren i Norge med sitt utspill mot det hun kaller for "religiøs rasisme" forsøkte å verne religioner mot kritikk - noe mange har oppfattet det som - bør hun i aller høyeste grad komme tilbake til offentligheten og utdype hva hun mener.

Det at religioner skal og må utsettes for kritikk - og da ikke minst religioner som ikke har vært gjennom noen reformasjons- og moderniseringsprosess - er grunnleggende viktig i det moderne Norge.

Enkeltpersoner har i norsk lov vern mot sjikanerende og truende ytringer - slik må det være. Men ideologier, religioner, guder og profeter kan ikke ha noe vern.

Hvis en religion, ideologi, gud eller profet ikke kan "overleve" i vår tid uten vern mot karikaturer, latterliggjøring og endog usaklig hets, da får den heller dø. Dette er den kollektive lærdommen vi trakk av karikaturstriden i første tiår av 2000-tallet, en konflikt der enkelte framtredende politikere i det norske samfunnet sviktet med god margin.Det er svært viktig å ta vare på lærdommene fra den gangen.

Jeg håper Erna Solberg som landets fremste tillitsvalgte er seg dette meget bevisst!

Halvor Tjønn / Journalist, historiker og forfatter

(Denne status oppdateringen ble hentet fra Halvor Tjønn sin Facebook side.)

Overskriften og bildet ble valgt av oss!
0 visninger

EX-MN BLOGGERS

o-v6wR75_400x400.jpg
editors-chioce.png
Skjermbilde 2018-12-04 kl. 17.57.13.png
37878898_1814428635314966_7029393323471142912_n.jpg
38013991_1823283944429435_58422822599854

EX-MUSLIM BECAUSE